Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu chuyên đề    
Thư mục chuyên đề "Ngày Thế Giới Phòng, Chống HIV/AIDS"
Ngày đăng: 30/11/2012

1. HOÀNG, MINH.  Bệnh lao và nhiễm HIV/AIDS / Hoàng Minh. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa. - Hà Nội : Y học, 1999. - 267tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Đại cương về bệnh lao và nhiễm HIV/AIDS, ảnh hưởng qua lại giữa bệnh lao và nhiễm HIV/AIDS. Cách điều trị lao, nhiễm HIV/AIDS

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007652

        Chỉ số phân loại: 616.9/ B256L

2. NGUYỄN, HỮU CHÍ.  Nhiễm HIV/AIDS / Nguyễn Hữu Chí. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1996. - 552tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Tình hình nhiễm HIV/AIDS và mức độ phát triển bệnh hiện nay trên thề giới. Nguyên nhân gây bệnh và cách lây lan. Chẩn đoán, các triệu chứng lâm sàng, cách điều trị và phòng ngừa nhiễm HIV.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.010443

        Chỉ số phân loại: 616.97/ NH304H

3. NGUYỄN, QUANG TRUNG.  Sổ tay tra cứu bệnh ngoài da, hoa liễu, Aids / Nguyễn Quang Trung. - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa và bổ sung. - Hà Nội : Y học, 1996. - 419tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Giới thiệu các loại bệnh ngoài da, hoa liễu, AIDS. Căn nguyên sinh bệnh, triệu chứng, chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.006350

        Chỉ số phân loại: 616.5/ S450T

4. NGUYỄN, ĐỨC TOÀN.  Hỏi đáp về bệnh Sida (Aids) / Nguyễn Đức Toàn. - Hà Nội : Y học, 1998. - 51tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Sida, một đại dịch thế kỷ của nhân loại. Với nội dung cô đọng và xúc tích đã giúp bạn đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn và có biện pháp phòng tránh căn bệnh này. Đồng thời giúp bạn xử lí đúng đắn để kéo dài thêm cuộc sống nhưng vẫn giúp ích cho xã hội

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.007583

        Chỉ số phân loại: 616.97/ H428Đ

5. Câu chuyện đời tôi - Lời tri ân / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Phụ nữ, 2009. - 79tr. ; 20cm.

        Tóm tắt: Câu chuyện đời tôi là lời tri ân của những người viết, những tổ chức, cá nhân đã, đang và sẽ góp phần giúp cuộc sống của những người bị nhiễm HIV/ AIDS ngày càng tốt đẹp hơn

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.014148

                Kho Luân chuyển: LC.013122-13124

                Kho Mượn: M.022277-022280

        Chỉ số phân loại: 362.19/ C125C

6. Coi chừng nhiễm HIV : Ca dao, vè, thơ phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống AIDS / Nhiều tác giả. – Hà Nội : Ban Dân số - AIDS và các vấn đề xã hội, 2002. - 58tr. ; 19cm.

        Đầu trang bìa: Bộ Văn hóa Thông tin. Ban Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008124

        Chỉ số phân loại: 895.922134/ C428C

7. Hãy sống lành mạnh cho chính mình. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2005. - 155tr. ; 16cm.

        Đầu trang nhan đề: Bộ Văn hoá - Thông tin. Ban chỉ đạo Dân số ADIS và các vấn đề xã hội.

        Tóm tắt: Những bài học bổ ích cho bản thân trong cuộc chiến phòng chống ma túy vì cuộc sống bình yên.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008445

        Chỉ số phân loại: 362.29/ H112S

 8. Hướng dẫn nhà quản lý và công đoàn về chương trình, chính sách phòng ngừa HIV/AIDS tại nơi làm việc. – Hà Nội : Lao động Xã hội, 2005. - 344tr. ; 29cm.

        Tóm tắt: Tổng quan về tình hình HIV/AIDS trên thế giới và ở Việt Nam. Xây dựng chính sách phòng ngừa HIV/AIDS và chương trình giáo dục phòng, chăm sóc và trợ giúp người nhiễm HIV. Những vấn đề cơ bản cần biết về sự lây nhiễm HIV, phòng ngừa, tuyên truyền viên HIV...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.001543

        Chỉ số phân loại: 616.97/ H561D

9. Kiến thức cơ bản về phòng, chống HIV / AIDS. - Ninh Thuận : Sở Y tế Ninh Thuận, 2010. - 40tr. ; 21cm.

        Đầu trang nhan đề: Sở Y tế Ninh. Trung tâm phòng, chống HIV / AIDS

        Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cơ bản về HIV / AIDS; các đường lây truyền và không truyền HIV; các biện pháp phòng tránh lây truyền HIV; một số câu hỏi thường gặp về HIV / AIDS; bệnh lây truyền qua đường tình dục và cách phòng tránh.

        Ký hiệu kho:

                Kho Địa chí: DCAP.000080, DCAP.000082

        Chỉ số phân loại: 616.97/ K305T

10. Niềm tin không HIV. - Hà Nội : Bộ Văn hóa Thông tin, Ban Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, 2002. - 33tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Gồm 15 ca khúc tuyển chọn về đề tài HIV/AIDS do Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Bộ Văn hoá Thông tin phát hành

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.008109

        Chỉ số phân loại: 782.42/ N304T

11. Sổ tay truyền thông phòng chống HIV/AIDS : Sách dùng cho tuyên truyền viên và cán bộ văn hóa thông tin cơ sở / Ngô Quang Hưng, Lê Thị Phượng, Nguyễn Thị Quyên biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2005. - 95tr. ; 18cm.

        Tóm tắt: Mục tiêu chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010. Nội dung công tác, các giải pháp chủ yếu phòng chống HIV/AIDS. Diễn ca và một số mẫu chuyện về phòng chống HIV - AIDS  dùng cho tuyên truyền viên, cộng tác viên và cán bộ văn hoá thông tin cơ sở

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.009084

        Chỉ số phân loại: 362.196/ S450T

Nguồn: BBT

Các bài khác