Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu chuyên đề    
Thư mục chuyên đề "Ngày Thành Lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam (20/10)"
Ngày đăng: 12/10/2011

1. BÙI, VĂN UY.  Thuốc - Mỹ phẩm với sức khỏe và sắc đẹp giới nữ / Bùi Văn Uy. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Sài Gòn, 2009. - 297tr. : hình ảnh ; 24cm.

Tóm tắt: Trình bày cách chăm sóc sức khoẻ, sắc đẹp theo trình tự vóc dáng, da, răng tóc, nhũ hoa...hoặc theo trình tự các thời kì biến đổi sinh lý: kinh nguyệt, có thai, mãn kinh...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVL.002635

                Kho Đọc: LC.012222-12223

                Kho Mượn: M.020984-020985

        Chỉ số phân loại: 613/ TH514M

2. LÊ, THỊ NHÂM TUYẾT.  Phụ nữ Việt Nam qua các thời đại / Lê Thị Nhâm Tuyết. - In lần thứ 2. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1975. - 359tr. ; 19cm.

          Đầu trang nhan đề: Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học.

          Tóm tắt: Những khảo sát chủ yếu về người phụ nữ Việt Nam, những người có vai trò và ảnh hưởng nhất định trong lịch sử; phụ nữ trong buổi đầu lịch sử Việt Nam; phụ nữ Việt Nam trong thời đại phong kiến; phụ nữ Việt nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, trong phong trào cách mạng, ...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.002121

        Chỉ số phân loại: 305.409597/ PH500N

3. Biên niên sự kiện Hồ Chí Minh với sự tiến bộ của phụ nữ / Phạm Hoàng Điệp biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2010. - 271tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

           Tóm tắt: Giới thiệu vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn của phụ nữ trong lịch sử dân tộc cũng như sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đảm bảo quyền bình đẳng, chăm lo đến sự tiến bộ của phụ nữ. Những câu chuyện kể về tình cảm, sự quan tâm của Bác Hồ đối với phụ nữ Việt Nam.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.015077

                Kho Mượn: M.024654-024655

        Chỉ số phân loại: 305.409597/ B305N

4.  Bác Hồ với sự tiến bộ của phụ nữ / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Phụ nữ, 2009. - 255tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Những câu chuyện về tình thương yêu, sự quan tâm dạy bảo của Bác Hồ với chị em phụ nữ và những kỷ niệm sâu đậm, những tình cảm tha thiết của phụ nữ dành cho Bác. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và sự tiến bộ phụ nữ.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.013796

                Kho Đọc: LC.012548-12549

                Kho Mượn: M.021421-021422

        Chỉ số phân loại: 305.409597/ B101H

5. Nghệ thuật vào đời của nữ giới / Nguyễn An biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2005. - 280tr. ; 21cm. - (Tri thức dành cho phái đẹp)

        Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản và nhiều kinh nghiệm giúp nữ giới trong giao tiếp ứng xử với mọi người, cấp trên hay đồng nghiệp, hoặc đàn ông sao cho tốt nhất nhằm đạt được thành công trong mọi việc.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.011422

        Chỉ số phân loại: 305.4/ NGH250T

6. Người Hội trưởng phụ nữ đầu tiên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2005. - 342tr. ; 22cm.

        Tóm tắt: Ôn lại chặng đường lịch sử của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, nhất là những ngày đầu thành lập; kỷ niệm về cuộc đời hoạt động của Người Hội trưởng phụ nữ đầu tiên, Lê Thị Xuyến.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.011073

        Chỉ số phân loại: 305.4092/ NG558H

7. Những người phụ nữ vượt lên số phận / Nhiều tác giả. - In lần thứ 2. - Hà Nội : Phụ nữ, 2009. - 190tr. ; 19cm.

        Tóm tắt: Gồm những truyện kể có thật, viết về những tấm gương phụ nữ đầy nghị lực, vươn lên từ khổ đau, nghèo đói, từ ngục tù kiên trung, từ tình nhân ái thiết tha với người thân, với quê hương, với trẻ em mồ côi... như chị Sáu Sữa, Trần Thị Hằng, Huỳnh Tiểu Hương...

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.013801

                Kho Đọc: LC.012558-12559

                Kho Mượn: M.021431-021432

        Chỉ số phân loại: 305.4092/ NH556N

8. Phụ nữ với ăn chay / Nhị Hà sưu tầm và biên dịch. - Tái bản. - Hà Nội : Phụ nữ, 2007. - 163tr. ; 21cm.

        Tóm tắt: Hướng dẫn cách chế biến các món ăn chay dành cho phụ nữ và giới thiệu về công dụng của một số món ăn chay có lợi cho sức khoẻ của phụ nữ.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: DVN.013373

                Kho Đọc: LC.012308-12309

                Kho Mượn: M.021076-021077               

        Chỉ số phân loại: 641.508/ PH500N

Nguồn: BBT

Các bài khác