Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu chuyên đề    
Thư mục chuyên đề "An Toàn Giao Thông Đường Bộ"
Ngày đăng: 25/11/2011

1. BÙI, NGỌC TOÀN. Định giá xây dựng công trình giao thông / Bùi Ngọc Toàn chủ biên; Phan Thị Hiền, Nguyễn Thị Hậu. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2009. - 240tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Các chuyên đề về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành. Tổng quan về công tác định giá xây dựng. Các phương pháp xác định, định giá, đánh giá công trình xây dựng. Lựa chọn nhà thầu và quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

Kho Đọc: DVL.002672

Kho Mượn: M.021203-021204

Chỉ số phân loại: 354.76/ Đ312G

2. GULIEP, IA. F.. Các chỉ tiêu cơ bản của ngành giao thông vận tải / Ia. F. Guliep, P. K. Lebeđinxki; Thân Văn Thanh dịch .... [và những người khác]. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 1985. - 331tr. ; 19cm.

Dịch nguyên bản tiếng Nga

Tóm tắt: Những khái niệm chung về vận tải đường sắt, đường biển, đường sông, vận tải ô tô, vận tải hàng không và phân bổ vận chuyển hàng hóa theo tuyến và giữa các ngành vận tải. Sơ lược tình hình vận tải của các nước thuộc Hội đồng tương trợ kinh tế.

Kho Đọc: DVN.005982

Chỉ số phân loại: 354.76/ C101C

3. NGUYỄN, KHẢI. Thiết kế đường đô thị / Nguyễn Khải. - Hà Nội : Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1982. - 2tập ; 21cm.

T.1. - Hà Nội : Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1982. - 283tr. : hình vẽ ; 21cm.

Tóm tắt: Nguyên tắc và phương pháp quy hoạch lưới đường đô thị, thiết kế mặt cắt ngang và tuyến đường đô thị

Kho Đọc: DVN.009977

Chỉ số phân loại: 625.7/ TH308K

4. NGUYỄN, KHẢI. Thiết kế đường đô thị / Nguyễn Khải. - Hà Nội : Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1982. - 2tập ; 21cm.

T.2. - Hà Nội : Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1986. - 363tr. : hình vẽ ; 21cm.

Tóm tắt: Các phương pháp thiết kế đường đô thị: nút giao thông, quảng trường đô thị, thiết kế áo đường, quy hoạch chiều đứng, thoát nước mưa trên đường phố, các loại đường đặc biệt trong đô thị, các công trình phục vụ giao thông, thiết kế cải tạo đường đô thị và khảo sát thiết kế đường đô thị.

Kho Đọc: DVN.009862

Chỉ số phân loại: 625.7/ TH308K

5. NGUYỄN, THẾ PHÙNG. Thiết kế hầm giao thông / Nguyễn Thế Phùng. - Hà Nội : Xây dựng, 2008. - 383tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản nhất trong thiết kế hầm giao thông, như thiết kế hầm đường sắt và hầm đường ô tô; một số nguyên tắc thiết kế hệ thống xe điện ngầm.

Kho Đọc: DVL.002497

Kho Mượn: M.019850-019851

Chỉ số phân loại: 624.1/ TH308K

6/ NGUYỄN, TRƯỜNG. Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ : Nghị quyết 36 CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ. Chỉ thị 317/TTG ngày 26/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ. Điều lệ trật tự an toàn giao thông / Nguyễn Trường. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 1995. - 176tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Nghị định số 36/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị. Chỉ thị số 317/TTg ngày 26/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị. Điều lệ trật tự an toàn giao thông, ý nghĩa hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông... và 200 câu hỏi và đồ hình trong các kỳ thi lấy bằng ô tô, mô tô

Kho Đọc: DVN.005864

Chỉ số phân loại: 343.09/ T310H

7. TRẦN, HỒNG VIỆT. Pháp luật về giao thông đường bộ / Trần Hồng Việt biên soạn. - Hà Nội : Pháp lý, 1992. - 157tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Những quy định mới nhất của Nhà nước về Giao thông đường bộ năm 1990.

Kho Đọc: DVN.002782

Chỉ số phân loại: 343.09/ PH109L

8. TRẦN, SƠN. Hỏi - đáp về pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ : Theo tinh thần Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 - 4 - 2010 của Chính phủ / Trần Sơn, Hoàng Xuân Qúy. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 135tr. ; 19cm. - (Tủ sách pháp luật phổ thông)

Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Kho Đọc: DVN.015637

Kho Mượn: M.026115-026116

Chỉ số phân loại: 343.59709/ H428Đ

9. TRẦN, SƠN. Tìm hiểu pháp luật về giao thông đường bộ / Trần Sơn, Hoàng Xuân Qúy. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 306tr. ; 21cm. - (Tủ sách pháp luật phổ thông)

Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi đáp các vấn đề chung của pháp luật giao thông đường bộ; về các quy tắc giao thông đường bộ; quy định của pháp luật có liên quan đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ...

Kho Đọc: DVN.015631

Kho Mượn: M.026103-26104

Kho Luân chuyển: LC.014660-014661

Chỉ số phân loại: 343.59709/ T310H

10. TRẦN, VIỆT. Để tránh tai nạn giao thông đường bộ / Trần Việt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1995. - 138tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Điều lệ trật tự an toàn giao thông vận tải đường bộ, biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông.

Kho Đọc: DVN.003996

Chỉ số phân loại: 388.3/ Đ250T

11. TRẦN, VĂN LUYỆN. Trật tự an toàn giao thông đường bộ : Thực trạng và giải pháp / Trần Văn Luyện, Trần Sơn, Nguyễn Văn Chính. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. - 273tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Về trật tự an toàn giao thông đường bộ; tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ nước ta hiện nay; nguyên nhân gây mất trật tự an toàn giao thông đường bộ; những giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Kho Đọc: DVN.008289

Chỉ số phân loại: 343.59709/ TR124T

12. TUẤN - ANH. Cẩm nang của người lái xe : Luật lệ và lái xe. Một số điều nên biết khi đến Hoa Kỳ / Tuấn Anh, Trần Trọng Hải. - Tp. Hồ CHí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1991. - 121tr. ; 19cm.

Đầu trang nhan đề: Văn hóa và đời sống

Tóm tắt: Đây là là tài liệu chính thức của chính phủ Hoa Kỳ về những luật lệ và quy định áp dụng tại bang California mà người lái xe cần phải biết

Kho Đọc: DVN.006928

Chỉ số phân loại: 343.09/ C120N

13. XILIANOV, V. V.. Lý thuyết dòng xe trong thiết kế đường và tổ chức giao thông / V. V. Xilianov; Đỗ Bá Chương, Nguyễn Hào Hoa dịch; Dương Học Hải hiệu đính. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1985. - 367tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Áp dụng thực tế các quan điểm cơ bản của lý thuyết dòng xe khi thiết kế đường và tổ chức giao thông. Mô hình, mô phỏng trên máy tính điện tử là vấn đề hữu hiệu nhất để nghiên cứu các quy luật chuyển động các dòng xe

Kho Đọc: DVN.001522, DVN.004474

Chỉ số phân loại: 625.7028/ L600T

14. ĐÊMIĐỐP, V. E.. Năm loại phương tiện vận tải / V. E. Đêmiđốp; Đinh Chính Đạo dịch; Đặng Văn Đồng hiệu đính. - Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật, 1982. - 207tr. ; 19cm.

Dịch từ nguyên bản tiếng Nga

Tóm tắt: Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải như sau: đường ray xe lửa, ô tô, đường ống, tàu lướt sóng và mặt đất - bầu trời.

Kho Đọc: DVN.003705

Chỉ số phân loại: 388/ PH561T

15. ĐỖ, TRỌNG VĂN. An toàn giao thông lớp 3 / Đỗ Trọng Văn, Bạch Thị Bình, Phạm Minh Phương. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Giáo dục, 2004. - 23tr. ; 24cm.

Đầu trang nhan đề: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tóm tắt: Giúp các em học sinh biết cách đi đường theo đúng luật quy định.

Kho Thiếu nhi Mượn: TNM.008695

Chỉ số phân loại: 372.8/ A105T

16. ĐỖ, VĂN QUẾ. Tổ chức thi công trong xây dựng giao thông / Đỗ Văn Quế. - Hà Nội : Xây dựng, 2008. - 181tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về thiết kế tổ chức thi công, tổ chức và điều hành sản xuất trong phạm vi một đơn vị xây dựng giao thông.

Kho Đọc: DVL.002528

Kho Lưu động: LC.011419-11420

Kho Mượn: M.020126-020127

Chỉ số phân loại: 354.6/ T450C

17. Bé học luật giao thông : Dành cho tuổi mẫu giáo và nhi đồng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 16tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Nội dung tài liệu dành cho tuổi mẫu giáo và nhi đồng về việc học luật giao thông.

Kho Thiếu nhi Đọc: TND.007946

Kho Lưu : TNLC.004553-4554

Kho Thiếu nhi Mượn: TNM.007497-007498

Chỉ số phân loại: 372.8/ B200H

18. Chỉ dẫn giao thông - du lịch Hà Nội và các vùng phụ cận / Nguyễn Nguyên, Minh Tâm biên soạn. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2010. - 124tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Những thông tin về các hướng tuyến du lịch ở Hà Nội, các vùng phụ cận với những chỉ dẫn giao thông riêng và một số hình ảnh về các điểm đến thăm quan, vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi mua sắm, ẩm thực...

Kho Đọc: DVN.015628

Kho Mượn: M.026092-26093

Kho Luân chuyển: LC.014654-014655

Chỉ số phân loại: 915.9731/ CH300D

19. Giáo trình Luật lệ giao thông đường bộ. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 1998. - 132tr. ; 19cm.

Đầu trang nhan đề : Bộ Giao thông vận tải. Cục Đường bộ Việt Nam.

Tóm tắt: Giới thiệu luật lệ giao thông như khái niệm, qui định chung, phương tiện tham gia giao thông, người tham gia giao thông,các quy tắc giao thông, các hệ thống biển báo hiệu và việc điều khiển xe trên sa hình. Cách xử lý các tình huống giao thông đường bộ Việt Nam.

Kho Đọc: DVN.006543

Chỉ số phân loại: 343.59709/ GI-108T

20. Giao thông vận tải = Transportation. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2009. - 12tr. ; 12cm. - (My big word book)

Tóm tắt: Tìm hiểu về giao thông vận tải: mô tô (xe máy), xe ô tô đua, máy bay, mô tô thuyền, tàu hỏa, ô tô con, mảy ủi, xe cứu hỏa, xe cứu thương và xe công ten nơ.

Kho Thiếu nhi Đọc: TND.008275, TND.008837

Kho Lưu động: TNLC.005127-005128, TNLC.005734-5735

Kho Thiếu nhi Mượn: TNM.008077-008078, TNM.009527-009528

Chỉ số phân loại: 372.35/ GI-108T

21. Hỏi - đáp về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ / Phùng Văn Ngân chủ biên; Trần Phương Đạt, Nguyễn Trường Giang. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2004. - 255tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Những câu hỏi - đáp về Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Kho Đọc: DVN.009185

Chỉ số phân loại: 343.09/ H428Đ

22. Hỏi đáp về Luật Giao thông đường bộ. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2008. - 166tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi đáp về Luật Giao thông đường bộ và các Nghị định hướng dẫn qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Kho Đọc: DVN.014341

Kho Mượn: M.022808-022809

Chỉ số phân loại: 343.59709/ H428Đ

23. Luật Giao thông đường bộ và các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ : Đã sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 33/2011/NĐ - CP. - Hà Nội : Lao động, 2011. - 195tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Những quy định pháp luật về giao thông đường bộ. Quy tắc giao thông đường bộ. Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Phương tiện tham gia, người điều khiển phương tiện giao thông. Vận tải đường bộ. Quản lí nhà nước về giao thông đường bộ....

Kho Đọc: DVN.015759

Kho Mượn: M.026520-026521

Chỉ số phân loại: 343.597094/ L504G

24. Luật giao thông đường bộ hệ thống biển báo đường bộ Việt Nam / Quốc Cường hệ thống hóa. - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2011. - 95tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn qui định pháp luật về giao thông đường bộ. Quy tắc giao thông đường bộ. Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Phương tiện tham gia, người điều khiển phương tiện giao thông. Vận tải đường bộ. Quản lý Nhà nước về giao thông đường bộ.

Kho Đọc: DVN.015762

Kho Mượn: M.026526-026527

Chỉ số phân loại: 343.597094/ L504G

25. Luật Giao thông đường bộ. - Hà Nội : Tư pháp, 2009. - 82tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày toàn văn nội dung Luật Giao thông đường bộ được Quốc hội thông qua năm 2001, bao gồm 89 điều, với các mục: qui định chung, qui tắc giao thông đường bộ, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ,...

Kho Đọc: DVN.014605

Kho Mượn: M.023424-023425

Chỉ số phân loại: 343.59709/ L504G

26. Những quy định mới về pháp luật giao thông đường bộ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1996. - 262tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Những văn bản pháp luật hiện hành và mới nhất về trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Kho Đọc: DVN.010186

Chỉ số phân loại: 343.59709/ NH556QU

27. Tài liệu học tập Luật lệ giao thông đường bộ Việt Nam. - Tái bản. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 1995. - 166tr. ; 19cm.

Đầu trang nhan đề : Cục Cảnh sát Giao thông - Trật tự

Tóm tắt: Nội dung tài liệu dành cho học sinh các trường đào tạo lái xe và cán bộ nghiên cứu giảng dạy.

Kho Đọc: DVN.004809

Chỉ số phân loại: 343.59709/ T103L

28. Tài liệu học tập luật lệ giao thông đường bộ Việt Nam : Dùng để học thi lấy giấy phép lái xe. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 1998. - 2 tập ; 19cm.

Đầu trang nhan đề: Sở Giao thông Công chánh Tp. Hồ Chí Minh

T.2. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 1998. - 222tr. : hình vẽ ; 19cm.

Tóm tắt: Hệ thống những văn bản pháp quy và tài liệu chính thống về lĩnh vực giao thông đường bộ: Nghị định 36/CP ngày 29/05/1995; Nghị định 49/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ; điều lệ trật tự an toàn giao thông; hệ thống báo hiệu đường bộ và 250 câu hỏi đáp về luật lệ giao thông đường bộ Việt Nam.

Kho Đọc: DVN.007346

Chỉ số phân loại: 343.09/ T103L

29. Tài liệu học tập luật lệ giao thông đường bộ Việt Nam : Dùng để học thi lấy giấy phép lái xe. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 1998. - 2 tập ; 19cm.

Đầu trang nhan đề: Sở Giao thông Công chánh Tp. Hồ Chí Minh

T.1. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 1998. - 21tr. : hình vẽ ; 19cm.

Tóm tắt: Gồm 60 câu hỏi và trả lời về luật lệ giao thông đường bộ Việt Nam

Kho Đọc: DVN.007348

Chỉ số phân loại: 343.09/ T103L

30. Tập bản đồ giao thông đường bộ Việt Nam. - Hà Nội : Bản đồ, 2009. - 121tr. : bản đồ ; 27cm.

Tóm tắt: Giới thiệu tập bản đồ giao thông đường bộ Việt Nam, mạng lưới quốc lộ Việt Nam (bao gồm từ điểm xuất phát đến điểm cuối và tổng chiều dài).

Kho Đọc: DVL.002796

Kho Mượn: M.023012-023013

Chỉ số phân loại: 912/ T123B

31. Điều lệ biển báo đường bộ. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 1985. - 190tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Bộ Giao thông vận tải

Tóm tắt: Những quy định chung về các loại biển báo; các kiểu chữ và hình vẽ của giao thông đường bộ.

Kho Đọc: DVN.010064

Chỉ số phân loại: 388.3/ Đ309L

Nguồn: BBT

Các bài khác