Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu chuyên đề    
Thư mục chuyên đề "Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6"
Ngày đăng: 01/06/2012

1. ANH PHƯƠNG.  Bác sĩ Ai - bô - lít cùng muôn thú đi châu Phi : Truyện cổ tích / Anh Phương, Thảo Tâm. – Hà Nội : Thanh niên, 2009. - 22tr. ; 17cm. - (Truyện cổ tích chọn lọc)

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: TND.008983

                Kho Đọc: TNLC.006006-6007

                Kho Đọc: TNM.009815-009816

        Chỉ số phân loại: 398.209597/ B101S

2. BẢO VIỆT.  Sự tích hoa Xương Rồng / Lời: Bảo Việt; Cỏ Bốn Lá tranh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2010. - 19tr. ; 19cm. - (Hoa thơm cỏ lạ)

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: TND.008969

                Kho Đọc: TNLC.005978-5979

                Kho Đọc: TNM.009787-009788

        Chỉ số phân loại: 398.209597/ S550T

3. DURANT, ALAN.  Bay về phương Nam / Lời: Alan Durant; Kath Lucas tranh; Phạm Mai Chi, Hoàng Tuyết Mai dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2009. - 32tr. ; 21cm. - (Bộ sách Ziczac)

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: TND.008766-008767

        Chỉ số phân loại: 823/ B112V

4. FRENCH, VIVIAN. Anh Mèo láu cá / Lời: Vivian French; Alison Bartlett tranh; Phạm Mai Chi, Hoàng Tuyết Mai dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2009. - 32tr. ; 21cm. - (Bộ sách Ziczac)

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: TND.008786-008787

        Chỉ số phân loại: 823/ A107M

5. FUNKE, CORNELIA. Đằng sau những khuôn cửa sổ thần = Hinter verzauberten fenstern : Một câu chuyện huyền bí / Cornelia Funke; Khanh Khanh dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 204tr. : minh họa ; 19cm.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: TND.008444

                Kho Đọc: TNLC.005369-5370

                Kho Đọc: TNM.008805-008806

        Chỉ số phân loại: 833/ Đ116S

6. HÀ THU.  Sự tích hoa Anh Đào / Lời: Hà Thu; Cỏ Bốn Lá tranh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2010. - 19tr. ; 19cm. - (Hoa thơm cỏ lạ)

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: TND.008971

                Kho Đọc: TNLC.005982-5983

                Kho Đọc: TNM.009791-009792

        Chỉ số phân loại: 398.209597/ S550T

7. HAN KIÊN.  Jin Henri Fabrê / Tranh và lời: Han Kiên; Nguyễn Thị Thắm, Kim Dung, Minh Anh dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2010. - 159tr. ; 21cm. - (Chuyện kể về 10 nhân vật EQ. Danh nhân thế giới)

        Ký hiệu kho:

                Kho Luân chuyển: TNLC.006487-006489

        Chỉ số phân loại: 895.7/ J311H

8. HERMAN, GAIL.  Scooby - Doo ! Bảo tàng hoảng loạn / Gail Herman; Duendes del Sur minh họa; Quỳnh Anh dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2010. - 32tr. ; 20cm.. - (Đọc và giải)

        Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Scooby - Doo's the mixed up museum

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: TND.008912

                Kho Đọc: TNLC.005865-5866

                Kho Đọc: TNM.009668-009669

        Chỉ số phân loại: 823/ SC450B

9. HOÀNG QUÂN.  Chú thỏ lạc đường / Lời: Hoàng Quân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2006. - 16tr. ; 20cm. - (Bé học lễ giáo)

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: TND.008001

                Kho Đọc: TNLC.004663-4664

                Kho Đọc: TNM.007606-007607

        Chỉ số phân loại: 895.9223/ CH500T

10. HOFFMANN, E.T.A..  Zakhex tí hon mệnh danh Zinnôbe / E.T.A. Hoffmann; Quang Chiến dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2009. - 175tr. ; 20cm.

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: TND.008443

                Kho Đọc: TNLC.005367-5368

                Kho Đọc: TNM.008803-008804

        Chỉ số phân loại: 833/ Z100K

11. KAESTNER, ERICH.  Ba người đàn ông nơi xứ tuyết / Erich Kaestner; Nguyễn Ngọc Sương dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2010. - 281tr. ; 20cm.

        Ký hiệu kho:

                Kho Luân chuyển: TNLC.006637-006639

        Chỉ số phân loại: 833/ B100N

12. LAW, FELICIA.  Giấc mơ của lạc đà Cairo : Câu chuyện vế sự chân thật và trách nhiệm / Felicia Law; Lesley Danson minh họa; Duy Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 30tr. ; 19cm. - (Các giá trị dạy con nên người)

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: TND.008584

                Kho Đọc: TNLC.005600-5601

                Kho Đọc: TNM.009096-009097

        Chỉ số phân loại: 813/ GI-119M

13. LAW, FELICIA.  Gấu túi Kimberley nhõng nhẽo : Câu chuyện về sự ỷ lại và nhút nhát / Felicia Law; Lesley Danson minh họa; Duy Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 30tr. ; 19cm. - (Các giá trị dạy con nên người)

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: TND.008583

                Kho Đọc: TNM.009091-009093

        Chỉ số phân loại: 813/ G125T

14. LAW, FELICIA.  Hà mã Hudson quạu quọ : Câu chuyện về sự xấu tính / Felicia Law; Lesley Danson minh họa; Duy Việt biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 30tr. : minh họa màu ; 19cm. - (Các giá trị dạy con nên người)

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: TND.008537

                Kho Đọc: TNLC.005527-5528

                Kho Đọc: TNM.008996-008997

        Chỉ số phân loại: 813/ H100M

15. LAW, FELICIA.  Sư tử Limpopo chảy thây : Chuyện về tính làm biếng và thờ ơ / Felicia Law; Lilli Messina minh họa; Duy Việt biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 30tr. : minh họa màu ; 19cm. - (Các giá trị dạy con nên người)

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: TND.008538

                Kho Đọc: TNLC.005529-5530

                Kho Đọc: TNM.008998-008999

        Chỉ số phân loại: 813/ S550T

16. LINCƠ, M.. Con chim xanh / M. Lincơ; Trịnh Xuân Hoành kể lại. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2006. - 45tr. ; 15cm. - (Tủ sách Hoa hồng)

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: TND.008147-008148

        Chỉ số phân loại: 398.2/ C430C

17. MINH, HIỂU KHÊ.  Chuyện thần thoại / Minh Hiểu Khê; Ánh Dương dịch. - Hà Nội : Văn học, 2009. - 130tr. ; 21cm. - (Tủ sách tuổi teen)

        Tập 3

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: TND.008582

                Kho Đọc: TNM.009089-009090

        Chỉ số phân loại: 895.13/ CH527T

18. MULLENHEIM, SOPHIE DE. Phép thuật gặp trục trặc / Sophie de Mullenheim, Claire Gaudriot; Ngô Diệu Châu dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2010. - 20tr. ; 19cm. - (Thế giới của cô tiên nhỏ)

        Ký hiệu kho:

                Kho Đọc: TND.008907-008908

        Chỉ số phân loại: 843/ PH206T

19. NGUYỄN, THÁI HẢI.  Mơ làm thủ lĩnh : Truyện dài / Nguyễn Thái Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ, 2011. - 110tr. ; 21cm. - (Tủ sách Thiếu nhi)

        Ký hiệu kho:

                Kho Thiếu nhi Đọc: TND.009149

                Kho Thiếu nhi Mượn: TNM.010499-010500

        Chỉ số phân loại: 895.9223/ M460L

20. NGUYỄN, ĐỨC HIỀN.  Sao Khuê lấp lánh = The twinkling star Khuê / Nguyễn, Đức Hiền; Nguyễn Đức Hiền; Nguyễn Đình Phương dịch. - In lần thứ 2. - Hà Nội : Kim Đồng, 2010. - 531tr. ; 21cm.

        Ký hiệu kho:

                Kho Luân chuyển: TNLC.006631-006633

        Chỉ số phân loại: 895.9223/ S108K

Nguồn: BBT

Các bài khác