Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu địa chí    
Tài liệu địa chí tháng 4/2013
Chuyên mục: Tài liệu địa chí
Ngày đăng: 02/05/2013

1/.  Bản sắc văn hóa lễ hội / Thuận Hải biên soạn. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2006. - 335tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu các ngày lễ hội cổ truyền của Việt Nam theo trình tự thời gian (âm lịch), lịch sử hình thành, bối cảnh, địa điểm, nội dung các nghi lễ, hoạt động văn hóa, vui chơi trong lễ hội

Ký hiệu môn loại: 394.269597

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001261

Kho Mượn: M.028199-28200

Kho Luân chuyển: LC.016799-16800

2/. LÊ, TRUNG HOA.   Địa danh học Việt Nam / Lê  Trung Hoa. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2011. - 267tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Tìm hiểu về đối tượng, định nghĩa, phân loại địa danh; vị trí của địa danh học trong ngôn ngữ  học; các nguyên tắc và phương  pháp  nghiên cứu  địa danh;  các phương  thức đặt  địa  danh Việt Nam....

Ký hiệu môn loại: 915.97

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001260

Kho Đọc: DVN.015697

Kho Mượn: M.026232-26236, M.027955-27956

Kho Luân chuyển: LC.014862-14865

3/. NGUYỄN, VĂN ÂU.  Một số vấn đề về địa danh học Việt Nam / Nguyễn Văn Âu. - In lần thứ 3. – Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008. - 155tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Khái quát về đặc điểm địa danh, phân loại và phân vùng địa danh Việt Nam. Khái lược về địa danh sông ngòi, hồ đầm, đồi núi, hải đảo, làng xã, quận-huyện, tỉnh-thành phố và địa danh Quốc gia Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 915.97

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001259

Kho Mượn: M.028201-28202

Kho Luân chuyển: LC.016801-16802

Nguồn: BBT