Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu địa chí    
Tài liệu địa chí tháng 01/2014
Chuyên mục: Tài liệu địa chí
Ngày đăng: 24/01/2014

1/. Hội thảo phát triển du lịch và quảng bá điểm đến Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, 2013. - 56tr. ; 27cm.

Đầu trang nhan đề: UBND tỉnh Ninh Thuận. Sở Văn hóa, thể thao và du lịch.

Tóm tắt: Giới thiệu tiềm năng du lịch Ninh Thuận đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp  lữ hành nhằm đẩy mạnh đầu tư, khai thác nguồn tài nguyên du lịch dồi dào, độc đáo cả về mặt tự nhiên và nhân văn Ninh Thuận.

Ký hiệu môn loại: 332.09758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001324

2/. Kết quả tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tỉnh Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Cục thống kê tỉnh Ninh Thuận, 2013. - 148tr. ; 30cm.

Đầu trang nhan đề: Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận.

Tóm tắt: Kết quả tổng hợp của cuộc Tổng điều tra, Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận biên soạn và phát hành ấn phẩm "Kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tỉnhNinhThuận".

Ký hiệu môn loại: 315.9758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001325

3/. Ninh Thuận tiềm năng và cơ hội đầu tư = Ninh Thuan potentialities and opportunities investment. - Ninh Thuận : Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, 2009. - 56tr. : hình ảnh ; 26cm.

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về đất nước, con người Ninh Thuận, về các tiềm năng kinh tế - văn hóa, tóm tắt các dự án khả thi có triển vọng đầu tư để các nhà kinh doanh trong và ngoài nước nghiên cứu.

Ký hiệu môn loại: 330.959758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001322 

4/.  Tổng kết chương trình sỡ hữu trí tuệ và cuộc sống trên kênh NTV. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận, 2013. - 39tr. ; 15cm.

Đầu trang nhan đề: Đài phát thanh và truyền hình Ninh Thuận. Sở Khoa học và công nghệ Ninh Thuận.

Tóm tắt: Với sự hỗ trợ của Cục Sở hữu trí tuệ và phối hợp của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận. Dự án "Tuyên truyền phổ biến kiến thức Sở hữu trí tuệ trên Đài truyền hình tỉnh Ninh Thuận" đã được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu quảng bá, phát triển thương hiệu của các sản phẩm đặc thù của địa phương và các doanh nghiệp trong tỉnh.

Ký hiệu môn loại: 346.59704

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001326

5/. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Thuận 20 năm xây dựng và phát triển (01/04/1992  - 01/04/2012). - Ninh Thuận : Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Thuận., 2012. - 76tr. : hình ảnh ; 28cm.

Tóm tắt: Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Thuận xuất bản kỷ yếu này, nhằm ghi lại những sự việc, hình ảnh, tình cảm và kỷ niệm của chặng đường 20 năm. Đồng thời, tri ân những đóng góp công sức, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, viên chức của Đài trong 20 năm qua.

Ký hiệu môn loại: 384.50959758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001323

6/. Kỹ thuật nuôi cá lóc trong lồng kết hợp cá trê lai trong ao đất. - Ninh Thuận : Chi cục Nuôi trồng thủy sản, 2013. - 23tr. ; 21cm. - (Tài liệu tuyên truyền kỹ thuật nuôi trồng thủy sản)

Đầu trang nhan đề: Dự án hỗ trợ Tam nông Ninh Thuận. Chi cục nuôi trồng thủy sản.

Tóm tắt: Nhằm giúp người dân trên địa bàn, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản vào sản xuất, thoát nghèo mộtcách bền vững.

Ký hiệu môn loại: 639.8

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001327

7.  Quy tắc ứng xử và văn hóa công sở. - Ninh Thuận : UBND Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 2013. - 55tr. ; 13cm.

Đầu trang nhan đề: Tỉnh Ninh Thuận. Ủy Ban nhân dân Thành phố Phan rang - Tháp chàm.

Tóm  tắt: Nói lên văn hóa ứng xử nơi công sở và các mối quan hệ ứng xử giữ cấp trên với cấp dưới, giữa các đồng nghiệp với nhau, giữa con người với công việc, giữa cán bộ, công chức, viên chức với công dân.

Ký hiệu môn loại: 158.7

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCS.001328

Nguồn: BBT