Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu địa chí    
Tài liệu địa chí tháng 6/2012
Chuyên mục: Tài liệu địa chí
Ngày đăng: 25/07/2012

KH XÃ HỘI HỌC

1/.  Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2012. - 20tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Gồm các tin trong tỉnh, thị trường hàng hóa đáng quan tâm; xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh; tin thế giới, doanh nghiệp cần biết.

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001660

2/.  Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2012. - 20tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Gồm các tin trong tỉnh, thị trường hàng hóa đáng quan tâm; xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh; tin thế giới, doanh nghiệp cần biết.

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001659

3/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2012. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tình hình sản xuất nông nghiệp tuần 15 năm 2012; tầm quan trọng của công tác quan trắc môi trường cảnh báo dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản;...

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001667

4/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2012. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tình hình sản xuất nông nghiệp tuần 19 năm 2012; kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu 2012 của huyện Thuận Bắc; tình hình khai thác thủy sản vụ cá Bắc 2011 - 2012;...

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001670

5/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2012. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tình hình sản xuất nông nghiệp tuần 17 năm 2012; kế hoạch phòng chống hạn năm 2012 trên địa bàn huyện Bác Ái; gia hóa tôm thẻ chân trắng bố mẹ tại Ninh Thuận;...

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001669

6/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2012. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tình hình sản xuất nông nghiệp; kết quả thực hiện sản xuất nông nghiệp Qúi I/2012 của huyện Ninh Sơn; hướng dẫn cơ cấu giống và thợi vụ Hè Thu 2012;...

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001665

7/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2012. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tình hình sản xuất nông nghiệp tuần 22 năm 2012; sau 4 tháng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;...

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001672

8/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2012. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tình hình sản xuất nông nghiệp Quí I/2012; tổ chức thành công Hội nghi công bố chỉ dẫn địa lý "Ninh Thuận" cho sản phẩm nho; thành phố Phan Rang - Tháp Chàm triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt I/2012;...

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001666

9/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2012. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm  tắt: Tình hình sản xuất nông nghiệp tuần 20 năm 2012; kế hoạch phòng chống hạn của huyện Ninh Phước; hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản trên các vùng biển xa;...

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001671

10/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2012. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tình hình sản xuất nông nghiệp tuần 16 năm 2012; sản xuất vụ Hè Thu 2012 trên hệ thống hồ chứa nước Tân Giang và các hồ chứa nhỏ; hiện trạng sản xuất tôm giống tại Ninh Thuận;...

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001668

11/.  Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2012. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: tấm gương đạo đức của Bác Hồ; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh quý I năm 2012; Phan Rang - Tháp Chàm 20 năm xây dựng và trưởng thành;...

Ký hiệu môn loại: 324.2597005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001655

12/.  Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2012. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ  hàng  tháng  của  các đơn  vị  trong  tỉnh  nhà,  bao  gồm:  học tập  phương  pháp  tuyên  truyền  Hồ  Chí Minh qua tác phẩm "Đường kách mệnh"; hoạt động của các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; tạo chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng;...

Ký hiệu môn loại: 324.2597005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001654

13/.  Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2012. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: công - nông - trí thức làm nên thắng lợi cách mạng Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh; kinh tế tập thể tỉnh nhà trong tiến trình xây dựng nông thôn mới; thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ;...

Ký hiệu môn loại: 324.2597005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001656

14/.  Tư pháp Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Sở Tư pháp, 2012. - 36tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Gồm những bài viết: suy nghĩ về phong cách làm việc, học tập của Hồ Chí Minh; bài diễn văn của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Cíhính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ;....

Ký hiệu môn loại: 346

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001673-1674

15/.  Văn hóa Ninh Thuận : Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1/4/1992 - 1/4/2012). 37 năm Ngày Giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2012). Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2012) / Hồ Hoài Sơn, Phạm Văn Hương, Nguyễn Minh Hùng biên tập. - Ninh Thuận : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, 2012. - 64tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề mang bản sắc văn hóa của tỉnh Ninh Thuận cụ thể: Lễ Kỷ niệm 20 năm  tái lập tỉnh, 37  năm Ngày Giải phóng  Ninh Thuận và đón  nhận Huân chương Độc lập hạng nhất; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận;...

Ký hiệu môn loại: 306.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001663

CÔNG NGHỆ

1/.  Bản tin Khoa học Công nghệ. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, 2012. - 8tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm  tắt: Gồm các bài viết:  Tổ chức thành công Hội nghị Chỉ dẫn  địa lý "Ninh Thuận cho sản phẩm nho"; xét duyệt thuyết minh dự án KHCN cấp huyện năm 2012; đào tạo kỹ thuật viên dự án "Phát triển mô hình đưa thông tin KHCN về cơ sở".

Ký hiệu môn loại: 605

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001658

2/.  Bản tin Y tế Ninh Thuận : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Y tế, 2012. - 38tr. : hình ảnh ; 27cm.

        Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe - Sở Y tế

Tóm tắt: Chuyên đề về lĩnh vực Y tế: đoàn công tác Tổng cục Dân số kế hoạch hóa gia đình và đại diện Bộ Y tế có buổi làm việc tại tỉnh Ninh Thuận; hội thảo triển khai mô hình quản lý lồng ghép suy dinh dưỡng cấp tỉnh;...

Ký hiệu môn loại: 610.5

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001662

3/.  Bản tin Y tế Ninh Thuận : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Y tế, 2012. - 38tr. : hình ảnh ; 27cm.

        Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe - Sở Y tế

Tóm tắt: Chuyên đề về lĩnh vực Y tế: bài phát biểu của ông Lê Minh Định, Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận nhân kỷ niệm 57 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/7/1955 - 27/7/2012; họp mặt kỷ niệm 57 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam;....

Ký hiệu môn loại: 610.5

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001661

4/.  Thông  tin Khuyến nông Khuyến ngư.  - Ninh Thuận : Trung tâm  Khuyên nông Khuyến ngư Ninh Thuận, 2012. - 32tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm  tắt: Giới thiệu Quy định về chính sách ưu tiên hỗ trợ đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến  gia súc, gia cầm  tập trung trên địa  bàn tỉnh Ninh Thuận;  Khuyến nông - Khuyến  ngư Ninh Thuận qua 20 năm phát triển;...

Ký hiệu môn loại: 630.5

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001664

VĂN HỌC & TU TỪ HỌC

1/.  Văn nghệ Ninh Thuận : Tạp chí sáng tác, nghiên cứu, phê bình văn học nghệ thuật. - Ninh Thuận : Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận, 2012. - 128tr. ; 24cm.

Ký hiệu môn loại: 895.922080005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001653, DCTC.001657

TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT

1/.  Người làm báo Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, 2012. - 33tr. : hình ảnh ; 28cm.

Tóm tắt: Gồm các bài viết: đội ngũ làm báo của tỉnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh;

điểm nhấn 20 năm; hoạt động Khuyến công - Xúc tiến Thương mại góp phần phát triển kinh tế vùng

nông thôn;....

Ký hiệu môn loại: 070.405      

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001675

Nguồn: BBT