Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Chuyên đề sự kiện    

 

TRONG SỐ NÀY

 

- Lời nói đầu

1

·      Phần I. Khái quát về biển đảo Việt Nam

 

- Vị trí địa lý

2

- Tầm quan trọng của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

3

·      Phần II. Quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về chủ quyền biển đảo và giải quyết các vấn đề tranh chấp ở biển Đông

 

- Văn bản luật quy định đầy đủ chế độ pháp lý các vùng biển đảo Việt Nam

6

- Các cơ chế giải quyết tranh chấp về biển theo công ước luật biển năm 1982

10

- Nội dung của tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông

14

- Nguyên tắc giải quyết vấn đề trên biển Việt – Trung

18

- Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cải đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

19

- Lập trường nhất quán của Việt Nam về Trường Sa, Hoàng Sa

20

- Đảm bảo chủ quyền lãnh thổ trong mọi tình huống

23

- Đoàn Việt Nam dự điều trần về an ninh biển Đông tại Bỉ

24

·      Phần III. Những điều cần biết về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa

 

- Quần đảo Hoàng Sa

26

- Quần đảo Trường Sa

26

- Cơ sở pháp lý quốc tế về sự thiết lập chủ quyền lãnh thổ tại các hải đảo

28

- Đội tuần dương đầu tiên của Việt Nam

32

- Triều Nguyễn quản lý và phòng thủ cảng biển Đà Nẵng

34

- Thủy quân Việt Nam thế kỷ XVII, XVIII và đầu thế kỷ XIX qua các nguồn sử liệu của Phương Tây

36

- Triều Minh Mệnh quản lý vùng biển Hoàng Sa

48

- Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được thể hiện trong các bản đồ Việt Nam từ thể kỷ XVII

51

- Hoàng Sa, Trường Sa trong bản đồ cổ nước ngoài

54

·      Phần IV. Các hoạt động hướng về biển đảo Việt Nam

 

- Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc

60

- Phát huy vài trò người có uy tín trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

62

- Giao lưu cảm động “Hướng về Trường Sa thân yêu”

65

- Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức trong 02 ngày 27 và 28/4

66

- Những người lính giữ biển đặc biệt ở Trường Sa

67

- Về với Cảnh sát biển vùng 1

69

- Bảo vệ nguồn lợi hải sản ven bờ: Khi cộng đồng vào cuộc

70

- Món quà đầy ý nghĩa tri ân đồng bào và chiến sĩ Trường Sa

72

- Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ tổ quốc

74

- Trồng rau trên… mặt biển

75

- Ninh Thuận xây dựng mô hình đoàn kết sản xuất trên biển

76

- Giới thiệu tác phẩm           

78

 

             Xem nội dung >>