Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Chuyên đề sự kiện    

 

 

MỤC LỤC

 

 

 

Lời nói đầu

02

Phần I: Tiến trình Việt Nam gia nhập Asean

 

- Quá trình ra đời và phát triển của hiệp hội Asean

04

- 28/7/1995: Ngày Việt Nam gia nhập Asean

09

- Việt Nam tham gia Asean một quyết sách đúng đắn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng

10

- Việt Nam gia nhập Asean - Bước hội nhập chiến lược

12

- Lợi ích từ cộng đồng Asean

14

- Vì một Asean “Gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và có trách nhiệm xã hội

16

- Cơ hội và thách thức đối với lao động Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế Asean

21

- Việt Nam 10 năm gia nhập Asean

26

- Việt Nam - Asean: 15 năm hội nhập và phát triển

28

Phần II: Sự tham gia và đóng góp của Việt Nam trong Asean

 

- Asean phát huy sức mạnh đoàn kết trong bối cảnh mới

35

- Việt Nam góp phần thúc đẩy Asean liên kết chặt chẽ hơn

38

- Thúc đẩy mạnh mẽ, sâu rộng hoạt động hội nhập quốc tế

39

- Việt Nam - Thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Asean

42

- Việt Nam được đánh giá cao trên cương vị điều phối viên quan hệ Asean - EU nhiệm kỳ 2012 - 2015

44

- Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao Asean - EU lần thứ 20: Khẳng định vai trò của Việt Nam

45

- Những đóng góp tích cực của Việt Nam vào quá trình xây dựng cộng đồng Asean

46

- Sự tham gia của Việt Nam về hợp tác kinh tế trong khuôn khổ Asean

52

- Việt Nam giúp nâng cao vị thế các nước Asean trên trường quốc tế

53

- Thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng văn hóa - xã hội Asean

55

- Thành tựu hợp tác về chính trị - an ninh của Asean

57

Phần III: Việt Nam tham gia hợp tác với Asean trong giai đoạn tới

 

- Thủ tướng nêu định hướng chiến lược xây dựng tầm nhìn cộng đồng Asean

62

- Cộng đồng kinh tế Asean: Thách thức và triển vọng đối với Việt Nam

65

- Phó Thủ tướng: Năng lực cạnh tranh Việt Nam sẽ thuộc hàng dẫn đầu Asean

69

- Xây dựng cộng đồng Asean 2015 vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển và hướng tới người dân

72

- Hướng tới một cộng đồng Asean gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và cùng chia sẽ trách nhiệm xã hội

77

- Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế Asean: Thành công phụ thuộc nội lực và nỗ lực

79

- 2015 - Việt Nam nỗ lực vì cộng đồng Asean

81

- Việt Nam cam kết thúc đẩy cộng đồng Asean vững mạnh sau 2015

83

- Cơ hội từ hiệp định đối tác toàn diện khu vực

84

- Asean học được gì từ cuộc khủng hoảng Hy Lạp?

85

- Xung đột biển đông từ góc nhìn Asean

86

- Thư mục

88

 

          Xem nội dung chi tiết >>