Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Chuyên đề sự kiện    

 

MỤC LỤC

PHẦN I: NINH THUẬN 25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Lời nói đầu

02

Hành trình của “con tàu” kinh tế tỉnh nhà

03

Khai thông nguồn sáng đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà

05

Bộ mặt mới của nông nghiệp - nông thôn tỉnh nhà

07

Với sự đồng sức, đồng lòng, chắc chắn Ninh thuận sẽ có bước phát triển nhanh và bền vững

09

Phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh

13

Phát huy truyền thống yêu nước; trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng, Ninh Thuận sẽ tạo bước phát triển mới trong tương lai (*)

14

Hai mươi năm văn học nghệ thuật Ninh Thuận

21

Mở hướng tương lai từ tuyến đường ven biển Bình Tiên - Cà Ná

23

Phong trào thi đua yêu nước xây dựng quê hương phát triển

26

Đơn vị hành chính tỉnh Ninh Thuận sau 20 năm tái lập (1992 - 2012)

28

Ninh Thuận sau hơn 20 năm đổi mới và phát triển

31

Ninh Thuận với chương trình xây dựng nông thôn mới

35

Hạ tầng thủy lợi - động lực phát triển nông nghiệp, nông thôn

37

Ninh Thuận cần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp

39

Sản xuất công nghiệp những tín hiệu khởi sắc

40

Phát triển kinh tế biển - Từ ngành thủy sản

41

PHẦN II: THÀNH TỰU QUA 25 NĂM TÁI LẬP TỈNH NINH THUẬN

Những thành tựu qua 25 năm xây dựng và phát triển

44

Ninh Thuận - 25 năm xây dựng và phát triển

52

Nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

58

Dấu ấn của một chặng đường phát triển

62

Nông nghiệp Ninh Thuận - Thành tựu và thách thức !

64

Kinh tế biển là động lực phát triển của Ninh Thuận

67

Thành tựu khoa học và công nghệ đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà

69

Ngành Y tế hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững

71

Ngành giáo dục và đào tạo: thành tựu nổi bật qua 25 năm phát triển

74

Đưa Ninh Thuận trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc gia

76

Đổi thay sau 25 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận

78

PHẦN III: NINH THUẬN HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

80

Một số giải pháp chủ yếu phát triển ngành kinh tế động lực ở Ninh Thuận (*)

87

Ninh thuận vươn lên từ sự khác biệt

90

Ninh Thuận: Thu hút nhà đầu tư chiến lược để phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao

93

Để du lịch Ninh Thuận "cất cánh": Nhìn từ công tác phát triển hạ tầng du lịch

95

Xây dựng Ninh Thuận trở thành điểm đến của Việt Nam

97

Ninh Thuận trong hành trình bứt phá hướng tới tương lai

98

Năng lượng sạch: Sức bật kinh tế Ninh Thuận trong tương lai

101

Ngành Nông nghiệp hướng đến năm 2020

103

Thẩm định Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020

106

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

107

          Xem nội dung chi tiết >>