Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Chuyên đề sự kiện    

Mục lục

Phần I: PHONG TỤC - TẬP QUÁN - TÍN NGƯỠNG

Lời nói đầu

01

Phong tục tập quán và tín ngưỡng

03

Di tích lịch sử và đời sống tín ngưỡng người Chăm Mỹ Nghiệp

04

Hôn nhân người Chăm Ahier ở Ninh Thuận

05

Độc đáo phong tục tập quán của dân tộc Raglai (Ninh Thuận)

08

Lễ bỏ mả của tộc người Raglai

10

Lễ tục tang ma của người Raglai ở tỉnh Ninh Thuận

12

Nghi lễ truyền thống của người Raglai

16

Những chuẩn mực đạo đức gia đình của người Raglai nhìn từ luật tục

19

Cá Ông Lụy

22

Lăng thờ cá Ông-nét đẹp văn hoá tâm linh vùng biển

23

PHẦN II: ẨM THỰC

Ẩm thực Ninh Thuận

26

Ẩm thực truyền thống đặc sắc của người Chăm

27

Kẻ sợ người mê đặc sản của người Chăm ở Ninh Thuận

29

Ẩm thực truyền thống của người Ra glai

31

Rượu cần, đặc sản của người Raglai ở Ninh Thuận

37

Ẩm thực dân tộc Hoa

38

Cà đắng da trâu, đặc sản Chu Ru

38

PHẦN III: TRANG PHỤC - LỄ HỘI

Trang phục – lễ hội

41

Độc đáo trang phục chức sắc dân tộc Chăm

42

Đồng bào Chăm Ninh Thuận vui đón Lễ hội Ramưwan

44

Lễ hội dân gian đặc sản của dân tộc Chăm ở Ninh Thuận

46

Dân tộc Chu-ru

49

Nét đẹp đồng phục truyền thống Raglai trong các trường học ở Bác Ái

50

Trang phục của dân tộc Hoa

51

PHẦN IV: LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG

Giữ nghề mây tre đan

53

Làng nghề gốm Bàu Trúc

54

Nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, Chung Mỹ

55

Nghề rèn của đồng bào Raglai

56

Ninh Thuận: “Giữ lửa” làng nghề đan lát Suối Rua

57

Ninh Thuận: Phát triển làng nghề đan lát

58

Giữ nghề chiếu An Thạnh

60

Làng nghề nước mắm Cà Ná

62

Nghề làm đũa ở xã Tân Sơn

62

PHẦN V: VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Gìn giữ và phát huy vốn âm nhạc Chăm ở Ninh Thuận

64

Kiến trúc đền Tháp Chăm Pa

65

Lung linh sắc màu văn hóa dân tộc Chăm

66

Những điệu múa truyền thống của đồng bào Chăm

69

Những nét đặc sắc của kiến trúc tôn giáo Chăm

71

Ninh Thuận: Tháp Poklongarai - Di tích kiến trúc Chăm

74

Phép ứng xử trong ăn uống – Nét đẹp của người Chăm

76

Văn hóa Chăm ở Ninh Thuận

77

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hải Liên: Người góp phần phục sinh văn hóa Raglai

79

Ưu tiên bảo tồn phát huy giá trị văn hóa người Raglai

81

Văn hóa Raglai – Bảo tồn và phát triển!

83

Các giá trị di sản văn hóa là nền tảng phát triển du lịch Ninh Thuận

85

Ninh Thuận bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc

86

Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh: Miếu Hòa Xuân

88

Đặc sắc kiến trúc Chùa Ông

89

 

           Xem nội dung chi tiết >>