Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Y tế - Giáo dục    
Ninh Thuận công bố kết luận thanh tra về dạy học thêm
Chuyên mục: Y tế - Giáo dục
Ngày đăng: 08/01/2018
Sở GD&ĐT Ninh Thuận công bố kết luận thanh tra việc thực hiện quy định quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Theo kết luận này, về cơ bản các đơn vị được thanh tra đã triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm học thêm; đã hạn chế việc phát sinh các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động dạy thêm, học thêm.

Tuy nhiên, các trường đã được cấp giấy phép dạy thêm học thêm trong nhà trường, khi đi vào tổ chức thực hiện chưa làm rõ và quản lý được các yêu cầu về nội dung, cách thức tiến hành để đem lại kết quả cho từng nhóm đối tượng học sinh được học thêm.

Hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường đang diễn ra tình trạng cá nhân được cấp giấy phép không thực hiện quản lý, tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm theo quy định; điển hình với các giấy phép có từ 2 địa điểm mở lớp trở lên...

Một trong những kiến nghị sau kết luận thanh tra là: Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh từng lớp, trường theo đúng tinh thần của Thông tư 55; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để quản lý, giám sát hiệu quả việc dạy thêm, học thêm; phối hợp chặt chẽ với chính quyền quản lý hành chính nhà nước cơ sở để kiểm tra, giám sát, để hoạt động dạy thêm học thêm thật sự công khai, minh bạch, chịu sự giám sát của nhân dân.

Thực sự đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý giáo dục của nhà trường, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và giáo dục toàn diện học sinh trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông chính khóa, như một tất yếu khách quan để không xảy ra dạy thêm học thêm tràn lan...

Lập Phương

http://giaoducthoidai.vn