Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Y tế - Giáo dục    
Ninh Thuận hướng dẫn bổ sung tuyển sinh vào lớp 6 năm 2018
Chuyên mục: Y tế - Giáo dục
Ngày đăng: 24/04/2018
Sở GD&ĐT Ninh Thuận vừa ban hành công văn hướng dẫn bổ sung một số nội dung về thực hiện công tác tuyển sinh THCS năm 2018.

Theo đó, nguyên tắc tuyển sinh là hằng năm, tổ chức một lần tuyển sinh vào lớp 6 THCS; bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan và thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn.

Sở GD&ĐT quy định tuyển sinh vào lớp 6 THCS theo phương thức xét tuyển. Trường hợp trường THCS có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh; có thể thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức “Kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh”.

Theo đó, hàng năm, phòng GD&ĐT lập kế hoạch và phương án tuyển sinh lớp 6 THCS trình UBND huyện, thành phố phê duyệt; trong đó, bao gồm cả thực hiện các chỉ tiêu trong tuyển sinh lớp 6 trường Phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT), trường tư thục trên địa bàn (nếu có) và đề xuất định hướng về điều kiện để áp dụng phương án tuyển sinh theo “phương thức Kết hợp” đối với các trường THCS có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh (căn cứ theo tỷ lệ % nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh).

Sở cũng đề nghị các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh lớp 6 THCS của phòng GD&ĐT phải được gửi về Sở GD&ĐT để thay báo cáo. Căn cứ số lượng học sinh đăng ký dự tuyển sinh vào lớp 6 hoặc nhiệm vụ được giao (trường chất lượng cao, trường trọng điểm,...) của từng trường THCS để xác định thực hiện phương án tuyển sinh theo “phương thức Kết hợp”.

Sau khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh vào lớp 6; phòng GD&ĐT công bố công khai danh sách các trường THCS trên địa bàn thực hiện phương án tuyển sinh theo “phương thức Xét tuyển” hoặc “phương thức Kết hợp”.

Việc thực hiện phương án tuyển sinh lớp 6 THCS theo “phương thức Kêt hợp” phải được cân nhắc thận trọng và đảm bảo hiệu quả, có tác dụng; tránh lãng phí, hình thức, tốn kém không cần thiết.

Nhằm bảo đảm Nguyên tắc tuyển sinh THCS về “thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn”; khi xây dựng kế hoạch và phương án tuyển sinh lớp 6 THCS, các phòng GD&ĐT huyện, thành phố phải đề ra các giải pháp, các phương án sao cho tuyển hết số học sinh trong độ tuổi đã hoàn thành chương trình tiểu học.

Riêng đối với tuyển sinh lớp 6 các trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS sẽ thực hiện phương thức “Xét tuyển”. Trên cơ sở tổng chỉ tiêu, phòng GD&ĐT tham mưu với UBND huyện phân bổ chỉ tiêu theo từng xã, thôn.

Nhằm tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ tạo nguồn đào tạo cán bộ, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho các vùng đặc biệt khó khăn; việc phân bổ chỉ tiêu và đề xuất số lượng học sinh tham dự xét tuyển sinh lớp 6 trường Phổ thông DTNT THCS theo địa phương xã, thôn cần có số dư ít nhất là 10% so với chỉ tiêu để thực hiện việc chọn lọc, đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào.

Các phòng GDĐT, các trường tiểu học có học sinh đủ điều kiện cần tuyên truyền, vận động và phối hợp tích cực với các trường Phổ thông DTNT THCS triển khai thực hiện đạt hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu của trường chuyên biệt.

Rút kinh nghiệm những năm trước đây và nhằm tạo sự ổn định trong công tác tuyển sinh lớp 6 các trường THCS; các phòng GD&ĐT cần đề ra nhiều giải pháp để khảo sát nhu cầu và nguyện vọng của học sinh đăng ký tuyển sinh vào trường THCS để dự nguồn thực hiện chỉ tiêu; tránh tình trạng trên cùng địa bàn vừa có trường vượt vừa có trường thiếu chỉ tiêu, tạo dư luận không tốt trong gia đình học sinh và xã hội.

Để tạo điều kiện thực hiện nghiêm túc, đúng đủ các quy định hiện hành; Sở GDĐT yêu cầu các Trưởng phòng GD-ĐT khẩn trương phổ biến, hướng dẫn và cụ thể hóa các nội dung liên quan; yêu cầu các trường tiểu học thông báo công khai, rộng rãi đến học sinh, gia đình học sinh và toàn trường được biết.

Minh Phong

http://giaoducthoidai.vn