Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Y tế - Giáo dục    
Ninh Thuận ban hành Quy chế phối hợp quản lý dạy thêm, học thêm
Chuyên mục: Y tế - Giáo dục
Ngày đăng: 18/06/2019
UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy chế phối hợp quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở GD&ĐT; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; phòng GD&ĐT; UBND các xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các cơ sở giáo dục trong quản lý dạy thêm, học thêm.
Theo quy định này, Sở GD&ĐT là cơ quan thường trực cấp tỉnh, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.
UBND huyện, thành phố chủ trì thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra có thành viên là thanh tra huyện, phòng GD&ĐT, đại diện lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn, đại diện chính quyền địa phương, đại diện công an huyện, thành phố để tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn đối với tất cả các cấp học.
 
Thông báo công khai nơi tiếp công dân tại trụ sở cơ quan, hòm thư góp ý và điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của nhân dân về những vấn đề tiêu cực trong hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn để kịp thời xử lý…
 
Các phòng GD&ĐT chỉ đạo thống nhất các trường học trực thuộc tổ chức ký cam kết không có giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm. Chỉ đạo các trường học trực thuộc quản lý, tổ chức tốt việc dạy và học chính khóa, đảm bảo các nguyên tắc dạy thêm, học thêm; quản lý và kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường; chịu trách nhiệm về chất lượng dạy thêm, học thêm, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí dạy thêm, học thêm trong nhà trường…
 
Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tổ chức, quản lý, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường; bảo đảm các điều kiện quy định về hoạt động dạy thêm, học thêm và quyền lợi của người học thêm, người dạy thêm. Hoàn thành việc ký cam kết không có giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm trước ngày 30/9 …
 
Quy định của UBND tỉnh Ninh Thuận ghi rõ: Việc tổ chức dạy học thêm phải đảm bảo nguyên tắc: Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.
 
Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.
 
Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau.
 
Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Không được tổ chức dạy thêm các môn trong chương trình chính khóa đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.
 
Giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập: Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

 

Hải Bình
Nguồn: GIAODUCTHOIDAI.VN