Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Khoa học - Công nghệ    
Ninh Thuận cần đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất
Ngày đăng: 17/08/2015
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tỉnh Ninh Thuận cần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

 6 tháng đầu năm 2015, tổng sản phẩm nội tỉnh đạt 2.012 tỷ đồng, tăng 5,3% so cùng kỳ; giá trị kim ngạch xuất khẩu 22,2 triệu USD, tăng 11,7% so cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 70% dự toán năm; giải quyết việc làm mới cho 8.544 lao động, bằng 55% kế hoạch cả năm, tăng 0,9% so cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế có nhiều tiến bộ; công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm thực hiện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện quyết liệt hơn. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến; an toàn giao thông được bảo đảm; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, Ninh Thuận vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, quy mô nền kinh tế nhỏ so với các tỉnh trong Vùng, cơ cấu kinh tế chậm chuyển dịch, kết quả xây dựng nông thôn mới chưa cao, đời sống nhân dân vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn và tỷ lệ hộ nghèo cao.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Ninh Thuận tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, bảo đảm nước sạch, lương thực cho nhân dân, báo cáo Chính phủ hỗ trợ gạo cho người dân vùng khó khăn khi cần thiết. Tỉnh cần có kế hoạch triển khai thực hiện tốt các Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, xây hồ chứa nước, hệ thống kênh thủy lợi, đường giao thông…

Đồng thời đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương cho phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân.   

Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các nhà đầu tư; quan tâm phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tham gia hội nhập quốc tế.

Phan Hiển

Nguồn: HTTP://BAOCHINHPHU.VN/