Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Khoa học - Công nghệ    
Ninh Thuận: Chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp trong năm 2017
Ngày đăng: 09/02/2017
Theo tin từ Sở KH&CN Ninh Thuận, tỉnh này có chủ trương hướng các hoạt động KH&CN của tỉnh vào việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên các hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Năm 2016, hoạt động KH&CN Ninh Thuận đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, góp phần thực hiện thành công chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Có thể kể tới là các đề tài khoa học về nông nghiệp được triển khai như Đề tài Nghiên cứu ứng dụng Bentonite để tăng cường giữ độ ẩm và nâng cao dinh dưỡng cho đất ở những vùng trồng nho, táo; Nghiên cứu xác định công nghệ tưới tiết kiệm, kết hợp các tiến bộ kỹ thuật canh tác hợp lý trong điều kiện khô hạn; Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo, dự báo chi tiết theo cấp độ rủi ro thiên tai; hay như dự án Loại bỏ các chất dinh dưỡng trong nước thải nuôi trồng thủy sản thông qua vi tảo để sản xuất thức ăn chăn nuôi và nhiên liệu sinh học cho sự bền vững môi trường.

Vườn nho sản xuất theo quy trình công nghệ cao của nông dân Ninh Thuận. 

Vườn nho sản xuất theo quy trình công nghệ cao của nông dân Ninh Thuận.

Bên cạnh các đề tài, dự án được triển khai, sự ra đời của Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh theo Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 27/5/2016- với vai trò tham mưu xây dựng và phát triển các thương hiệu sản phẩm nông sản-đã đề xuất 3 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 của Bộ KH&CN là Quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm thịt cừu; Nâng cao hiệu quả quản lý và quảng bá chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm nho; Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận măng tây xanh.

Không chỉ vậy, Sở còn hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong vấn đề đổi mới công nghệ, tạo sức cạnh tranh trên thị trường.

Với những thành tích đạt được, trong năm 2017, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận xác định hướng các hoạt động KH&CN của tỉnh vào phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo; cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Đặc biệt chú trọng các hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; lựa chọn các đề tài ứng dụng công nghệ sinh học vào điều kiện thực tế ở tỉnh ta như công nghệ tưới tiết kiệm nước thích ứng với biến đổi khí hậu…

Hiền Thảo

http://khoahocphattrien.vn