Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Nông - Lâm - Ngư nghiệp    
Ninh Thuận có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới
Chuyên mục: Nông nghiệp
Ngày đăng: 21/10/2020
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1591/QĐ-TTg, ngày 16/10/2020, công nhận huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

 Những tuyến đường nông thôn tại huyện Ninh Phước được thay đổi diện mạo mới nhờ trồng hoa hai bên đường. (Ảnh: Duy Quan).Những tuyến đường nông thôn tại huyện Ninh Phước được thay đổi diện mạo mới nhờ trồng hoa hai bên đường. (Ảnh: Duy Quan).

Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn huyện Ninh Phước đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ, tổng giá trị sản xuất ngành nông lâm, thủy sản đạt trên 2.541,3 tỷ, gấp hơn 4,13 lần so với năm 2011. 

Huyện Ninh Phước triển khai nhân rộng nhiều mô hình có hiệu quả như: Mô hình "1 phải, 5 giảm", tưới nước tiết kiệm trong sản xuất rau an toàn, sản xuất nho, táo sạch, cánh đồng lớn gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nuôi gà lấy thịt,....

Đặc biệt, trong giai đoạn 2010 - 2019, tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ninh Phước đạt trên 2.330 tỷ. Hiện nay, diện mạo nông thôn của 8/8 xã, 1 thị trấn trên địa bàn huyện Ninh Phước ngày càng khang trang, sạch đẹp, cơ cấu nông nghiệp phát triển khá toàn diện, nhờ đó, đời sống tinh thần, vật chất của người dân được nâng lên nhiều.

Đến nay, có 8/8 xã, 1 thị trấn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Huyện Ninh Phước có cơ cấu nông nghiệp phát triển khá toàn diện, nhờ đó đời sống người dân được nâng lên. (Ảnh: Duy Quan).

Theo thống kê, huyện Ninh Phước hiện có 8 xã, 1 thị trấn với dân số 161.866 người/ 38.892 hộ, gồm 20 dân tộc cùng sinh sống. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia súc. Tăng trưởng kinh tế của huyện Ninh Phước hàng năm bình quân hơn 12,4%. 

Điểm nhấn của huyện Ninh Phước có 2 di sản phi vật thể quốc gia gồm: nghệ thuật làm gốm của người chăm làng Bàu Trúc và lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn...

Phó chủ tịch huyện Ninh Phước, Bạch Văn Nguyên cho biết: “Phấn đấu đến năm 2025 có 100% số xã đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, có từ một đến hai xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng huyện nông thôn mới hiện đại theo hướng bền vững.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 12,54%, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích tăng gấp hai lần so với năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 79 triệu đồng/năm,…”.

Nguồn: HTTPS://GIAODUCTHOIDAI.VN/THOI-SU/NINH-THUAN-CO-HUYEN-DAU-TIEN-DAT-CHUAN-NONG-THON-MOI-MGWUWECGG.HTML