Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Điển hình tiên tiến    
Tấm gương tận tâm với công việc
Ngày đăng: 10/11/2014
Với cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, đồng thời là thành viên Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Huyện ủy Ninh Sơn, chị Trịnh Thị Nga luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chị được chọn là tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của khối Mặt trận, đoàn thể huyện Ninh Sơn.

 Với nhiệm vụ của mình, chị thường xuyên theo dõi, hướng dẫn Ủy ban MTTQVN xã, thị trấn, kể cả các Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…và các phong trào thi đua khác do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động.

Chị Trịnh Thị Nga cho biết: “Nhận thức rõ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng, bản thân tôi luôn tâm niệm phải phấn đấu gương mẫu đi đầu trong công tác, sinh hoạt”. Từ khi Huyện ủy Ninh Sơn triển khai thực hiện Chỉ thị 03, chị đã chủ động tham mưu cho Thường trực Huyện ủy chỉ đạo cán bộ, công chức đưa nội dung thực hiện “làm theo” vào các buổi sinh hoạt và lấy đó làm tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua cuối năm. Nói đi đôi với làm, không chỉ vận động, tuyên truyền, chị còn nêu gương đi đầu trong mọi hoạt động, thể hiện bằng những việc làm cụ thể như chấp hành giờ giấc, lề lối làm việc, nội quy, quy chế cơ quan, thực hành tiết kiệm chi phí điện thoại, văn phòng phẩm, điện thắp sáng… tại nơi làm việc.

Để đổi mới phong cách làm việc, chị tăng cường đi cơ sở đôn đốc, hướng dẫn tổ chức hoạt động các phong trào đạt hiệu quả cao, trong đó điển hình như phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Chỉ riêng trong năm 2013, chị đã tham mưu thực hiện hoàn thành nhiều chương trình, phong trào do Ủy ban MTTQVN huyện phát động và trực tiếp hướng dẫn xây dựng thành công mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường theo Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 8 xã, thị trấn; trực tiếp tham gia hướng dẫn 2 đợt phát động Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 13 điểm các xã, thị trấn với hơn 3.500 lượt người tham gia; chịu trách nhiệm chính trong phối hợp triển khai xây dựng và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 493 căn nhà Chương trình 167 cho người nghèo…Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Ninh Sơn cho biết: “Hầu hết những buổi phát động các phong trào thi đua trên địa bàn huyện đều tổ chức vào buổi tối, mặc dù là phụ nữ nhưng với vai trò trách nhiệm của mình, chị Nga luôn có mặt tại các buổi phát động để động viên, đôn đốc Ban công tác Mặt trận các thôn khu, phố thực hiện có hiệu quả. Chị Nga chính là một tấm gương tiêu biểu để cán bộ, đảng viên trong khối Mặt trận, đoàn thể các cấp trong huyện noi theo”.

Với những thành tích đạt được, chị Trịnh Thị Nga vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (giai đoạn 2011-2013). Đặc biệt trong năm 2013, chị vinh dự được Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt Trận.

Nguồn: NGUYỄN ANH : HTTP://WWW.BAONINHTHUAN.COM.VN