Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   CSDL Dữ kiện    
 
   Tác Giả Tác Phẩm    
Trước lúc đi xa Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta một di sản tinh thần vô giá. Tư tưởng, đạo đức, lối sống trong sáng, mẫu mực, cao đẹp của Người được kết tinh từ những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và của thời đại… sẽ mãi mãi có giá trị trường tồn để con cháu hôm nay và mai sau học tập và làm theo. Nhằm giúp bạn đọc có nhiều tư liệu quý báu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Văn học đã cho ra mắt bạn đọc bộ sách mang tên “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” gồm 10 quyển với các tựa đề: Bao dung; Cần kiệm; Đạo đức; Giản dị; Liêm chính; Nghị lực; Nhân ái; Đoàn kết.
 
   Biển Đảo Việt Nam    
Chiều tối 12/3 tại cửa biển Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cựu binh Lê Hữu Thảo cùng một số người thân liệt sĩ Gạc Ma tham gia buổi thả đèn hoa đăng tại cửa biển Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để tưởng nhớ những đồng đội đã ngã xuống khi đang bảo vệ chủ quyền ở Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao 30 năm trước.
 
   Điện Hạt Nhân    
 
   Sự kiện nổi bật    
Kết quả do bạn đọc Báo Người Lao Động bình chọn từ các sự kiện tiêu biểu, nổi bật của Việt Nam trong năm 2018 (tính đến ngày 31-12-2018).
 
 
   Tìm kiếm    
  
 
   Tra tìm tài liệu    
 
   Sách Nói    

Sach Noi

Sach Noi