Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Thiếu nhi    
CLB-Nhóm
Thư viện tỉnh Ninh Thuận tổ chức cuộc thi “làm đồ thủ công handmade”
Lớp học làm đồ thủ công handmade cũng là một hoạt động triển khai áp dụng mô hình thư viện phục vụ học tập suốt đời thực hiện Đề án “ Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ” đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014.
 
   Hoạt động    
 
   Sách thiếu nhi    
 
   Phòng tranh    
 
   CLB-Nhóm    
 
   Thư viện thiếu nhi truyền thanh    
 
 
   Nhóm Handmade    
 
   Nhóm Cờ vua