Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Thiếu nhi    
Chương trình phát thanh kỳ III tháng 10/2012
Ngày đăng: 18/10/2012

 

Chương trình phát thanh kỳ III tháng 9/2012

 

Phát ngày: 17/10/2012

1. Thiếu niên nhi đồng tìm hiểu một số thuật ngữ trong Luật Bình đẳng giới nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ( 20/10/1930-20/10/2012)

Các bạn thiếu niên nhi đồng thân mến!

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, cùng với các tầng lớp nhân dân cả nước, phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phụ nữ không ngừng phát huy vai trò và khẳng định vị thế của mình. Sự hiện diện của những gương phụ nữ thành công trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ngày một tăng cho thấy vai trò và những đóng góp to lớn của phụ nữ đã ngày càng khẳng định. Nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ( 20/10/1930-20/10/2012), CLBBĐ sẽ cùng các bạn tìm hiểu một số thuật ngữ trong Luật bình đẳng giới. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi!

Luật Bình đẳng giới được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XI ngày 29 tháng 11 năm 2006, có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2007.

Đây là một trong những đạo luật quan trọng thể hiện những quan điểm tích cực, tiến bộ, nhân văn của Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc đưa ra các quy định, khuyến khích các cá nhân, tổ chức không ngừng nâng cao và xã hội hóa các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ở Việt Nam.

Trong Luật Bình đẳng giới, ở Điều 5 có 9 thuật ngữ về bình đẳng giới. Và 9 thuật ngữ này được hiểu như sau:

1.Giới chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội.

2.Giới tính chỉ các đặc điểm sinh học của nam, nữ.

3.Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.

4.Định kiến giới là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.

5.Phân biệt đối xử về giới là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc không coi vai trò, vị trí của nam và nữ, gây bất bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

6.Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới là biện pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới thực chất, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong trường hợp có sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển mà việc áp dụng các quy định như nhau giữa nam và nữ không làm giảm được sự chênh lệch này. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới được thực hiện trong một thời gian nhất định và chấm dứt khi mục đích bình đẳng giới đã đạt được.

7.Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới bằng cách xác định vấn đề giới, dự báo tác động giới của văn bản, trách nhiệm, nguồn lực để giải quyết vấn đề trong các quan hệ xã hội được văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh.

8.Hoạt động bình đẳng giới là hoạt động do cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân thực hiện nhằm đạt mục tiêu bình đẳng giới.

9.Chỉ số phát triển giới ( GDI) là số liệu tổng hợp phản ánh thực trạng bình đẳng giới, được tính trên cơ sở tuổi thọ trung bình, trình độ giáo dục và thu nhập bình quân đầu người của nam và nữ.

2. Thiếu niên nhi đồng tìm hiểu tình cảm của Bác Hồ kính yếu đối với Phụ nữ Việt Nam

Các bạn thiếu niên nhi đồng thân mến!

Suốt cả cuộc đời mình, Bác đã để lại cho đời nhiều thứ quý giá, trong đó có một suối nguồn tình cảm sâu nặng nghĩa tình, nâng niu quý trọng mà Bác đã dành cho nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam. Tiếp theo chương trình phát thanh hôm nay, chúng mình cùng tìm hiểu vấn đề này nhé!

Còn nhớ, trong những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, trong những vấn đề Người quan tâm, Người đặc biệt chú ý đến trẻ em và phụ nữ ở các thuộc địa nói chung và Việt Nam nói riêng, Người cho đó là những lớp người khổ nhất trong những người khổ cực.

Người căm ghét bọn thống trị luôn "đối xử một cách hết sức bỉ ổi với người phụ nữ... và xúc phạm tới phong hóa, trinh tiết và đời sống của họ" (Bản án chế độ thực dân).

Có gì xúc động hơn, khi thấy nỗi lòng Người đồng cảm với nỗi lòng của những người mẹ mất con, người vợ mất chồng trong vụ Pháp giết hại những người Việt Nam tại Khám lớn Sài Gòn. Người đã từng lên tiếng vạch trần những hành động dã man của lũ mặt người dạ thú với những người phụ nữ "Không một chỗ nào người phụ nữ thoát khỏi những hành động bạo ngược của bọn người xâm lược...

Có phải chăng đó chính là tình cảm, là động lực giúp Người vượt qua mọi khó khăn gian khổ trong cuộc hành trình 30 năm trời tìm đường cứu nước để rồi, khi trở về đất Mẹ, Người không phút ngơi nghỉ để cùng Ðảng và nhân dân ta làm nên sự tích thần kỳ: Lật nhào chế độ phong kiến thực dân, dựng nên một nước Việt Nam độc lập dân tộc và dân chủ tiến bộ.

Ngay trong cuộc Tuyển cử phổ thông đầu phiếu ngày 6-1-1946, Người vui sướng nhận ra rằng "Phụ nữ là tầng lớp đi bỏ phiếu hăng hái nhất". Sau khi đã trở thành Chủ tịch nước, Người vẫn luôn hướng tình cảm của mình đối với những người phụ nữ. Năm 1952, nhân kỷ niệm Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế phụ nữ, Người đã gửi thư ngợi khen: "Non sông gấm vóc Việt Nam do Phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ".

Những năm tháng tại đầu nguồn Pác Bó, trong diễn ca "Lịch sử nước ta", Người từng căn dặn: "Hai Bà Trưng để lại cho phụ nữ Việt Nam một truyền thống vẻ vang là dũng cảm kháng chiến...", thì: Phụ nữ Việt Nam ta cũng phải xứng đáng là con cháu Hai Bà.

Và vì thế Người luôn tự hào rằng "Dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng... Phụ nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng", Cả trong kháng chiến chống Pháp. Rồi chống Mỹ "ta cũng có nhiều anh hùng là phụ nữ". "Từ trước đến nay phụ nữ Việt Nam ta có rất nhiều đóng góp cho cách mạng, phụ nữ ta rất đáng kính, phụ nữ ta đã có nhiều tiến bộ". Tuy nhiên, "Bác còn mong phụ nữ tiến bộ nhiều hơn nữa".

Người còn chỉ ra rằng “Hiện nay, trong các ngành, số phụ nữ tham gia còn ít. Ðảng và Chính phủ rất hoan nghênh, sẵn sàng cất nhắc và giao cho phụ nữ những chức trách quan trọng”. Muốn vậy, bản thân phụ nữ phải: Gắng học tập, chính trị, học tập văn hóa kỹ thuật; nâng cao tinh thần yêu nước và giác ngộ xã hội chủ nghĩa; Hăng hái thi đua thực hiện "Cần kiệm xây dựng Tổ quốc, cần kiệm xây dựng gia đình". Chúc chị em phụ nữ cố gắng học tập, tiến bộ nhiều, tiến bộ mãi để xứng đáng làm chủ nước nhà"

Với Người, việc cất nhắc và giao trọng trách cho phụ nữ phải gắn liền với việc giải phóng phụ nữ, bởi "Ðể xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải thật sự giải phóng phụ nữ và tôn trọng quyền lợi của phụ nữ". Thế nhưng "Muốn làm tròn nhiệm vụ vẻ vang đó, phụ nữ ta phải xóa bỏ cái tâm lý tự ti...phải có ý chí tự cường tự lập". Bởi vậy, những gì trái với quy tắc nam nữ bình đẳng Người đều có thái độ kiên quyết phản đối.

Những người phụ nữ Việt Nam thật sự xúc động và tri ân Người khi biết rằng, vào những năm tháng cuối cùng của đời mình, Người đã để lại cho chúng ta bản Di chúc quý giá, trong đó có những dòng viết riêng cho phụ nữ Việt Nam.

Bác Vũ Kỳ, Thư ký riêng của Bác kể lại rằng: "Vào tháng 5-1968, Bác Hồ đọc lại bản Di chúc và thấy cần phải viết thêm mấy điểm về phụ nữ". Thế rồi, trong bản Di chúc Bác viết: "Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất, Ðảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Ðó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ" . Chỉ thế thôi, nhưng đó vừa là tình cảm tràn đầy, vừa là huấn thị thiêng liêng của Bác.

Trong tác phẩm "Ðường Kách mệnh", Bác cũng từng viết: "Ông Các Mác nói rằng: Ai đã biết lịch sử thì biết rằng muốn sửa sang xã hội mà không có phụ nữ giúp vào, thì chắc không làm nổi: "ông Lê-nin nói: Ðảng cách mệnh phải làm sao dạy cho đàn bà nấu ăn cũng biết làm việc nước, như thế cách mệnh mới gọi là thành công..."     

Năm tháng đã đi qua, nhưng tình cảm của Bác dành cho chị em phụ nữ vẫn còn in đậm trong trái tim mỗi người chúng ta. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, kính chúc các bà, các mẹ, các chị, các bạn nữ tuổi Teen dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, luôn xứng đáng với những tình cảm của Bác đã dành cho mình.

Huỳnh Thị Tám. TVT

 
   Hoạt động    
 
   Sách thiếu nhi    
 
   Phòng tranh    
 
   CLB-Nhóm    
 
   Thư viện thiếu nhi truyền thanh    
 
 
   Nhóm Handmade    
 
   Nhóm Cờ vua