Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tác giả - Tác phẩm    
Bác Hồ với Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Chuyên mục: Giới thiệu Sách
Ngày đăng: 05/04/2021
Bác Hồ luôn xem “dân là gốc”. Suốt đời, Bác tận tâm, tận tụy phục vụ cho nhân dân. Bác ý thức sâu sắc nỗi cơ cực, vất vả lầm than của nhân dân lao động, nên sâu thẳm trong lòng Bác là sự quyết tâm phải tìm đường cứu nước, giải phóng cho nhân dân, mong muốn xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người. Và Bác đã làm được điều thiêng liêng, cao cả đó - khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bác Hồ cho rằng, chỉ có Nhà nước do Nhân dân bầu ra mới là một nhà nước hợp pháp. Việc sớm xây dựng Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là đặc biệt cần thiết và quan trọng. Xuất phát từ tư tưởng dân vận, xem Nhân dân là những người chủ thực sự của đất nước nên trong lĩnh vực Nhà nước và pháp luật, Bác Hồ đã để lại một di sản vô cùng quý báu. Chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu và học học tập qua tài liệu “Bác Hồ với Quốc hội và Hội đồng nhân dân” để hiểu sâu hơn di sản của Người về Nhà nước và pháp luật.

Quyển sách“Bác Hồ với Quốc hội và Hội đồng nhân dân” do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành năm 2002, in trên khổ giấy 15 x 22cm, có độ dài 521 trang, kèm thêm 11 bức ảnh tư liệu giàu tính chất lịch sử của Bác Hồ liên quan đến Quốc hội. Đây sẽ là nguồn tư liệu quý giúp ích cho các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các nhà nghiên cứu và đông đảo bạn đọc quan tâm đến tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Sách có bố cục rõ ràng được chia thành 4 phần nội dung cơ bản:

Phần thứ nhất: Đối với Quốc hội.

Phần thứ hai: Đối với Quốc hội, Nghị viện, nghị sĩ một số nước trên thế giới.

Phần thứ ba: Đối với chính quyền địa phương.

Phần thứ tư: Các sắc lệnh, pháp lệnh, luật do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký liên quan đến hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946 và năm 1959.

Toàn bộ nội dung sách đã tập hợp những bài phát biểu, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quốc hội và Hội đồng nhân dân; hai bản Hiến pháp năm 1946, năm 1959 và các sắc lệnh, sắc luật, luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân đã được Người ký ban hành từ năm 1945 đến 1969. Ngoài ra, quyển sách này còn giới thiệu những bức thư, điện của Bác gửi các nghị viện, các nhà lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện một số nước trên thế giới. Người yêu cầu các cơ quan Nhà nước phải lấy dân làm gốc, nhân dân là người chủ đất nước, thực hiện quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Người nhấn mạnh rằng “Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương”.

Xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người thường xuyên quan tâm, chú trọng theo dõi giám sát chặt chẽ, lãnh đạo kịp thời để động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy,  cho đến nay tư tưởng của Bác Hồ về tổ chức Nhà nước, Quốc hội và Hội đồng nhân dân vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa quan trọng, ngày càng hoàn thiện và phát huy vai trò bộ máy nhà nước phục vụ đắc lực vào công cuộc đổi mới đất nước. Đây là tài liệu quý, có ý nghĩa lịch sử, lý luận và thực tiễn trong việc nghiên cứu di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật. Thư viện tỉnh Ninh Thuận xin trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc!

 

                                    

 

Nguồn: NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG – THƯ VIỆN TỈNH

Các bài khác