Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Văn bản khác    
Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-SVHTTDL ngày 9 tháng 3 năm 2021 về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Ninh Thuận năm 2021 (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức Cuộc thi) Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Ninh Thuận năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau: I. Mục đích, yêu cầu Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là hoạt động dành cho các em học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu nhi, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, một yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.