Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Thông báo    
Thông báo triển khai các hoạt động phục vụ bạn đọc trong tháng 4 và tháng 5 năm 2014
Chuyên mục: Thông báo
Ngày đăng: 12/05/2014
Thông báo số 52/TB-TVT về việc triển khai các hoạt động phục vụ bạn đọc trong tháng 4 và tháng 5 năm 2014

           Thiết thực Chào mừng các ngày lễ lớn: Kỷ niệm 39 năm ngày Giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 – 16/4/2014); Giải phòng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2014); Ngày sách Việt Nam 21/4; Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4, Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014) và Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014); Thư viện tỉnh Ninh Thuận tổ chức các hoạt động phục vụ bạn đọc trong tháng 4 và tháng 5 năm 2014 gồm các nội dung sau:

1. Trưng bày sách thuộc tất cả các môn ngành tri thức và sách, báo, tạp chí, ấn phẩm địa phương tại phòng Đọc tổng hợp, Phòng mượn và Phòng thiếu nhi; Ttưng bày, đọc  báo trên các trang thông tin điện tử tại phòng Đa phương tiện Thư viện tỉnh Ninh Thuận từ ngày 10/4/2014 đến ngày 10/5/2014; 

2. Tổ chức ngày Sách Việt Nam 21/4 và Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, chủ đề “Sách – chìa khóa thành công” vào Sáng 7giờ 30 phút ngày 21/4/2014 tại sân Thư viện tỉnh Ninh Thuận.

3. Tổ chức Ngày Hội Internet:

- Thời gian: ngày 08/5/2014

+ Buổi sáng: ngày hội internet vào lúc 08giờ30’ đến 10giờ 30phút;

+ Buổi chiều: Phụ nữ với internet vào lúc 14giờ00 – 17giờ00;

- Địa điểm: tại sân thư viện tỉnh

4. Tổ chức Tọa đàm:  Nhân dịp Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch       Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014) với chủ đề: “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn’ vào lúc 8giờ 00 phút ngày 17/5/2014.

Thư viện tỉnh Ninh Thuận trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, trường học và bạn đọc đến tham gia các hoạt động do Thư viện tỉnh tổ chức vào thời gian và địa điểm trên.

Nơi nhận:

   - Các cơ quan ban ngành trong tỉnh;

   - Các đơn vị lực lượng vũ trang;

   - Các trường học;

   - Thông báo bạn đọc;

   - Lưu: VT.

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Phạm Thị Thơm

 

Các bài khác