Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Thông báo    
Thông báo Kết quả Bạn đọc tham gia Chương trình đọc sách trực tuyến có thưởng
Chuyên mục: Thông báo
Ngày đăng: 27/04/2020
Thư viện tỉnh Ninh Thuận thông báo kết quả Bạn đọc tham gia đọc sách trực tuyến tuần 1 ( từ 20 tháng 4 đến 24 thang 4) như sau:

 

Tổng lượt bạn đọc truy cập Web.TVT: 731 lượt/176.710 hiện có.

Tổng số Bạn đọc viết bài gửi về tham gia Chương trình gồm: 05 bài viết của 06 bạn đọc đó là:

TT

Họ và tên

Địa chỉ - Điện thoại liên lạc

Số lượng tài liệu đã đọc

Ghi chú

1

Hán Thị Mỹ Trương

Lớp : 12C6,

Tr. THPT Phạm Văn Đồng

Email: mytruong251102@gmail.com

01

 

2

Nguyễn Lê Phương Thùy

51/1 Đường Trần Nhân Tông

SĐT: 0354724700

Email: shinichinguyen2712@gmail.com

01

 

3

Bùi Bảo Thoa

Lớp : 12A3

Tr. THPT Chu Văn An

SĐT: 0941364890

Email: baothoa1009@gmail.com

40

 

4

Nguyễn Ngọc Diệp

Lớp 3c, Trường TH Phủ Hà 1. SĐT: 0976241885

04

 

5

Ngô Ngọc Thùy, Ngô Thúy Ngọc

9/29/16 Mai Xuân Thưởng, Khu 7,phường Tấn tài

07

Mỗi bạn đọc được 3,5 tài liệu

 

          Phần thưởng cho Bạn đọc đọc được nhiều sách trực tuyến nhất tuần 1 thuộc về Bạn : Bùi Bảo Thoa và Nguyễn Ngọc Diệp.

                                                                                                                                                      

 

Nguồn: THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN

Các bài khác