Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Thông báo    
GỢI Ý ĐÁP ÁN BỘ CÂU HỎI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỬ TÀI HIỂU BIẾT CỦA BẠN VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN TỪ ĐẠI HỘI VIII ĐẾN ĐẠI HỘI XIII.
Chuyên mục: Thông báo
Ngày đăng: 01/10/2020

 

          1. Bạn hãy cho biết Đại hội tỉnh Đảng bộ từ lần thứ VIII đến lần thứ XIII diễn ra vào ngày tháng năm nào? Những ai đã được bầu làm Bí thư tỉnh ủy qua các kỳ đại hội?

          - Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII: Diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17-10-1992. Đồng chí Nguyễn Trung Hậu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

          - Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX: Diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28-4-1996. Đồng chí Chamaléa Điêu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

          - Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ X: Diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30-12-2000. Đồng chí Chamaléa Điêu, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Đến tháng 4-2004, đồng chí Nguyễn Văn Giàu được phân công làm Quyền Bí thư Tỉnh ủy.

          - Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI: Diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9-12-2005,Đồng chí Nguyễn Văn Giàu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Đến tháng 8-2007, đồng chí Trương Xuân Thìn được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy.

          - Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XII: Diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16-9-2010, Đồng chí Nguyễn Chí Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Đến tháng 5-2014, đồng chí Nguyễn Đức Thanh được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy

          - Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII: Diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24-9-2015 Đồng chí Nguyễn Đức Thanh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

          2. Bạn hãy cho biết chủ đề của các kỳ Đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ X,XI, XII,XIII?

          - Chủ đề Đại hôi X:  Đại hội “Phát huy sức mạnh toàn dân, huy động mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng–an ninh giai đoạn 2001-2005”

          - Chủ đề Đại hôi XI:  “Nâng cao năng lực lãnhh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh”

          - Chủ đề Đại hôi XII : “Phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sức mạnh của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững; đảm bảo quốc phòng-an ninh”

          - Chủ đề Đại hôi XIII : “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, kinh tế biển là động lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, sớm thu hẹp khoảng cách thu nhập so với bình quân cả nước; bảo đảm quốc phòng - an ninh.”

          3. Những chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội Tỉnh đảng bộ lần thứ XI đề ra là gì?

          * Về kinh tế:

          - Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 11- 12%/năm

          - GDP đầu người năm 2010 : 9,6 triệu đồng (600 USD)

          - Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 24 - 25%

          - Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ tăng 10 - 11%/năm

          - Nông nghiêp ( nông - lâm - thủy sản) tăng 8,5%/năm

          - Tổng kim ngạch xuất khẩu: 90 - 100 triệu USD, tăng bình quân 16,5 đến 19 %/năm

          - Thu ngân sách: tỷ lệ huy động GDP vào ngân sách hàng năm từ 11 - 12%, thu ngân sách trên địa bàn năm 2010 đạt từ 550 đến 600 tỷ đồng.

          - Huy động vốn đầu tư xã hội đạt trên 40%GDP. Tổng vốn đầu tư 5 năm 2005 - 2010 là 11 ngàn tỷ đồng.

          * Về văn hóa xã hội:

          - Số lao động được giải quyết việc làm từ 55 - 60 ngàn người; bình quân 12 ngàn người/năm.

          - Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2010 đạt 25%

          - Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2010 còn dưới 13%

          - Đến năm 2010 có 20% trường phổ thông đạt chuẩn Quốc gia; 100% giáo viên đạt chuẩn; 95% trẻ em dưới 5 tuổi được học mẫu giáo trước khi vào lớp 1

          - Đến năm 2010 tỷ lệ dân số tăng 1,2%; Quy mô dân số đạt 630 ngàn người.

          - Có 60% xã, phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế; có ít nhất 6 bác sỹ/1vạn dân

          - Đến năm 2010 trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 23%

          - Đến năm 2010 có 50% thôn, khu phố đã xây dựng đạt chuẩn thôn, khu phố văn hóa cấp huyện , trong đó có 25% đạt chuẩn thôn, khu phố văn hóa cấp tỉnh; có từ 80% trở lên cơ quan, đơn vị đạt chuẩn cơ quan đơn vị văn hóa.

          - Có trên 80% dân số được sử dụng nước sạch.

          - Quốc phòng - an ninh:

          - Tỷ lệ dân quân tự vệ đạt từ 1,5% trở lên so với dân số

          - Số xã phường vững mạnh về quốc phòng an ninh đạt 90% trở lên.

          * Về xây dựng Đảng:

          - Tỷ lệ tổ chức cơ sơ Đảng đạt trong sạch - vững mạnh đạt từ 80% trở lên.

          - Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 80% trở lên.

          - Hàng năm kết nạp từ 550 - 600 đảng viên mới.

          4. Bạn hãy cho biết danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII gồm bao nhiêu đồng chí? đó là những đồng chí nào?

          BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa VIII gồm 35 đồng chí đó là các đồng chí có tên sau:

1.Văn Công An

2. Nguyễn Chí Bền

3. Trần Mai Cường

4. Phan Huy Duyên

5. Nguyễn Văn Dy

6. CHAMALÉ Điêu

7. Nguyễn Trung Hậu

8. Hồ Hữu Hạnh

9. Nguyễn Văn Hương

10. Bùi Minh Hớn

11. Nguyễn Tri Hóa

12. Nguyễn Hữu Hồng

13. Phạm Hoàng.

14. Nguyễn Thiếu Hoàng

15. Trần Minh Hùng

16. Nguyễn Loan

17. Vũ Công Luận

18 Nguyễn Quang Linh

 

19. Nguyễn Hải Liên

20. Mai Thị Ngọc Mai

21. Thiết Ngữ

22. Nguyễn Văn Ngọt

23. Nguyễn Thành Nhiên

24. Trương Minh Ngọc

25. Nguyễn Trường Sanh.

26. Lê Đình Sở

27. Nguyễn Suất

28. Lưu Văn Sinh

29. Lê Văn Tiên

30. Trương Xuân Thìn.

31. Đào Thậm

32. Nguyễn Thị MInh Trang

33. Lê Văn Ưng

34. Trương Nghiệp Vũ

35. Châu Thanh Xuân.

 

          5. Bạn hãy nêu tóm tắt nội dung Văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI? Ba bài học kinh nghiệm mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận rút ra qua quá trình lãnh đạo triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X là gì?

          - Nội dung Văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI gồm: Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Tỉnh; Phát biểu của đồng chí Phan Diễn - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư tại Đại hội; Danh sách BCH Đảng bộ Tỉnh; Danh sách Ban Thường vụ tỉnh ủy; Danh sách Bí thư và Phó Bí thư; Danh sách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI. Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và diễn văn bế mạc Đại hội.

          - Ba bài học kinh nghiệm mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận rút ra qua quá trình lãnh đạo triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X là:

          Một là, cấp ủy, chính quyền các cấp phải sâu sát thực tiễn ;

          Hai là, phát huy tiềm năng, lợi thế, chú trọng trọng nhân tố con người;

          Ba là, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc

          6. Hãy viết ngắn gọn (khoảng 100 đến 150 từ) cảm nghĩ  của bạn trước thềm Đại hội Tỉnh đảng bộ lần thứ XIV?

          Viết theo cảm nghĩ của bạn (gợi ý một số nội dung cụ thể như: viết ca ngợi sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận trong những năm qua hay trong thời kỳ đổi mới; sự thay đổi của quê hương Ninh Thuận dưới sự lãnh đạo của Đảng; về một Ninh Thuận trong tương lai,...)

            ( Tài liệu tham khảo trên Web Website Thư viện tỉnh Ninh Thuận và Kho tài liệu số (DSPACE – Dịch vụ phục vụ tài liệu số) của Thư viện )

Các bài khác