Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   CSDL Chuyên đề    
Thư Mục Chuyên Đề - Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Chuyên mục: CSDL chuyên đề
Ngày đăng: 11/03/2021
                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  1.   BÙI, THẠC CHUYÊN. Bác Hồ với thanh niên : Phim tài liệu / Kịch bản và đạo diễn: Bùi Thạc Chuyên. - Ấn bản điện tử. - Tp. Hồ Chí Minh : Hãng phim Trẻ, 2002. - 1 đĩa ; 43/4 in. - (Công trình Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII)
Biên tập: Kim Phương. Quay phim: Nguyễn Thước. Chủ nhiệm: Nguyễn Chí Dũng. Giám đốc sản xuất: Nguyễn Vĩnh Thiện
Tóm tắt: Giới thiệu phim tư liệu Bác Hồ với thanh niên, chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII.
Ký hiệu kho:
Vật mang tin khác: CD.000013
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ B102H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  2.   DƯƠNG, VĂN AN. Thời áo xanh / Dương Văn An. - Hà Nội : Thanh niên, 2018. - 212tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Tổng hợp những bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, bài báo của đồng chí Dương Văn An, nguyên Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về hoạt động đền ơn đáp nghĩa; về lý tưởng và hoài bão cao đẹp của tuổi trẻ khi nhớ về người đoàn viên thanh niên Cộng sản đầu tiên Lý Tự Trọng; về những địa danh tác giả đã đến, những người thanh niên sống đẹp giữa đời thường mà tác giả đã gặp.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.023022
Kho Mượn: M.038864-38866
Kho Luân chuyển: LC.009196-009200
Chỉ số phân loại: 324.259707/ TH462A
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  3.   ĐẶNG, QUỐC BẢO. Mấy vấn đề cơ bản về công tác thanh niên hiện nay / Đặng Quốc Bảo. - Hà Nội : Sự thật, 1981. - 83tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Bàn về công tác thanh niên trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.002423
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ M126V
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  4.   ĐẶNG, QUỐC BẢO. Thanh niên và công tác thanh niên trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta / Đặng Quốc Bảo. - Hà Nội : Thanh niên, 1982. - 102tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Gồm các bài viết trong năm 1981 của đồng chí Đặng Quốc Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IV, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí MInh như: Một số vấn đề về thanh niên và công tác thanh niên trong cách mạng XHCN ở nước ta. Nửa thế kỷ chiến đấu và trưởng thành của thế hệ trẻ Việt Nam. Tuổi trẻ quyết phấn đấu tiến lên xứng đáng với sứ mệnh lịch sử mà Đảng và Nhà nước trao cho.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.003418
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ TH107N
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  5.  
    HOÀNG, NGỌC HÀ. Chuyện ở văn phòng Đoàn : Ghi chép của một cán bộ Đoàn / Hoàng Ngọc Hà. - Hà Nội : Thanh niên, 1984. - 129tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Bao gồm các bài ký: cách nghĩ khác nhau giữa các lứa tuổi, những cậu con trai, tình yêu và sáng tạo, Duyên và Thanh... của một cán bộ đoàn. Những mẩu chuyện, những cảm xúc và suy nghĩ của tác giả về thanh niên và công tác thanh niên, công tác đoàn trong giai đoạn hiện nay
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.008063
Kho Mượn: M.001360
Chỉ số phân loại: 895.922803/ CH527Ơ
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  6.   HOÀNG PHONG. Trách nhiệm với con người / Hoàng Phong. - Hà Nội : Thanh niên, 2015. - 258tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Ghi chép những hoạt động hữu ích của các tổ chức Đoàn cơ sở từ năm 1960 - 1970.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.020984
Kho Mượn: M.018554-18558
Kho Luân chuyển: LC.024591-024596
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ TR102N
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  7.   HỮU THỌ. Tuổi trẻ và đồng ruộng / Hữu Thọ. - Hà Nội : Thanh niên, 1974. - 93tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Gương người tốt việc tốt trên mặt trận kinh tế nông nghiệp
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.005617
Chỉ số phân loại: 630/ T515T
 
     
     
   
   
   
   
   
 
  8.   LÊ, DUẨN. Hãy xứng đáng là thanh niên anh hùng của dân tộc anh hùng, quân đội anh hùng / Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Song Hào. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 1966. - 95tr. ; 19cm.  
     
     
 
  1/15  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Tóm tắt: Giới thiệu các bài nói chuyện tại Đại hội thanh niên Quyết thắng toàn quân ngày 18 tháng 5 năm 1966 của các đồng chí Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Song Hào đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân dội nước ta.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.004004
Chỉ số phân loại: 324.259701/ H112X
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  9.   LÊ, DUẨN. Thanh niên với cách mạng xã hội chủ nghĩa / Lê Duẩn. - In lần thứ 3. - Hà Nội : Thanh niên, 1968. - 242tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Sáu bài phát biểu của đồng chí Lê Duẩn ở các hội nghị của Đoàn và hội nghị của Đảng về công tác tư tưởng: Tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần cách mạng của Đoàn thanh niên, thanh niên là lực lượng nòng cốt trong cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng mới để xây dựng chủ nghĩa xã hội, càng yêu người bao nhiêu thì càng yêu nghề bấy nhiêu, Đoàn thanh niên là người đứng mũi chịu sào, đi đầu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng tư tưởng làm chủ tập thể trên lập trường giai cấp vô sản.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.002359
Kho Mượn: M.001603-1607
Kho Luân chuyển: LC.000335, LC.000499
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ TH107N
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  10.   LÊ, TÁM. Giáo dục truyền thống / Lê Tám. - Hà Nội : Thanh niên, 1978. - 92tr. ; 18cm.
Tóm tắt: Mục đích tầm quan trọng của vấn đề giáo dục truyền thống. Những nội dung chủ yếu về truyền thống cần bồi dưỡng cho thế hệ trẻ; Các biện pháp, hình thức phong phú để giáo dục truyền thống và việc giáo dục truyền thống ở cơ sở Đoàn.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.001827
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ GI-108D
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  11.   LÊ, VĂN CẦU. Sổ tay cán bộ đoàn cơ sở / Lê Văn Cầu. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, Thanh niên, 2013. - 207tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu trang nhan đề: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tìm hiểu nghiệp vụ công tác tổ chức của Đoàn, phương pháp công tác của cán bộ đoàn cơ sở cũng như kỹ năng truyền thông và trò chơi thanh niên.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.016027
Chỉ số phân loại: 324.2597/ S450T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  12.   LÊ, VĂN CẦU. Sổ tay cán bộ Đoàn cơ sở / Lê Văn Cầu. - Hà Nội : Thanh niên, 2013. - 163tr. ; 21cm.. - (Tủ sách Công tác Đoàn - Hội - Đội)
Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tìm hiểu nghiệp vụ công tác tổ chức của Đoàn, phương pháp công tác của cán bộ Đoàn cơ sở cũng như kỹ năng truyền thông và trò chơi thanh niên
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019528
Kho Mượn: M.034432-034433
Chỉ số phân loại: 324.2597/ S450T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  13.   LÊ, VĂN CẦU. Sổ tay cán bộ Đoàn cơ sở / Lê Văn Cầu. - Hà Nội : Thanh niên, 2011. - 159tr. ; 21cm
Tóm tắt: Những kiến thức kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội; các nguyên tắc về tổ chức hoạt động, bầu cử của Đoàn; vấn đề cơ bản về đoàn viên; phương pháp công tác của người cán bộ Đoàn cơ sở;...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.011762
Kho Mượn: M.027498-027499
Chỉ số phân loại: 324.2597/ S450T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  14.   LÊ, VĂN PHONG. Tuổi trẻ Ninh Thuận những chặng đường đấu tranh cách mạng (1930 - 1975) / Lê Văn Phong biên soạn. - Ninh Thuận : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận, 2001. - 168tr. ; 19cm.
Đầu trang tên sách ngoài bìa: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận
Tóm tắt: Nêu bật vai trò xung kích của tổ chức Đoàn và lực lượng thanh niên các dân tộc Ninh Thuận trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh trực tiếp là Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.000054, DCS.000407, DCS.001364
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  2/15  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Kho Đọc: DVN.007875
Kho Mượn: M.001403, M.034588, M.035425-35426
Kho Luân chuyển: LC.018708-018709
Chỉ số phân loại: 959.704/ T515T
 
   
   
   
   
   
 
  15.   LÊNIN, V. I.. Nhiệm vụ của đoàn thanh niên / V. I. Lênin. - In lần thứ 2. - Hà Nội : Sự thật, 1975. - 38tr. ; 19cm.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.003727
Chỉ số phân loại: 324.20947/ NH304V
 
     
     
   
   
   
 
  16.   NGUYỄN, ĐỨC HÒA. 647 câu hỏi - đáp về Đoàn, Hội, Đội / Nguyễn Đức Hòa, Phạm Thị Thu Duyên. - Hà Nội : Thanh niên, 2008. - 171tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Nội dung tài liệu sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu thêm về Đoàn, Hội, Đội.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.013130
Kho Mượn: M.019889-19890
Kho Luân chuyển: LC.011196-011197
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ S111T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  17.   NGUYỄN, THẾ TRUẬT. Sổ tay đoàn viên trong trường học / Nguyễn Thế Truật. - Tái bản lần thứ 1 có bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2003. - 141tr. ; 19cm. - (Tủ sách kỹ năng hoạt động thanh thiếu niên)
Tóm tắt: Cung cấp những thông tin, hướng dẫn mới nhất, cần thiết nhất để phục vụ các bạn đoàn viên trong nhà trường: cách sử dụng sổ đoàn viên, các hình thức khen thưởng của đoàn,...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.008232
Kho Mượn: M.001406-001407, M.004326
Kho Luân chuyển: LC.001048
Chỉ số phân loại: 324.2597/ S450T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  18.   PHẠM, ĐÌNH NGHIỆP. Sổ tay Bí thư chi đoàn : 155 câu hỏi và trả lời / Phạm Đình Nghiệp, Lê Văn Cầu. - Hà Nội : Thanh niên, Chính trị Quốc gia, 2013. - 195tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - phường - thị trấn)
Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Tóm tắt: Gồm 155 câu hỏi và đáp những hiểu biết về các tổ chức Đoàn, Hội, Đội; một số vấn đề cơ bản về chi đoàn, sinh hoạt và đại hội chi đoàn; công tác đoàn viên, ban chấp hành chi đoàn, Bí thư chi đoàn; tổ chức Câu lạc bộ thanh niên, diễn đàn thanh niên...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.013035
Chỉ số phân loại: 324.2597/ S450T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  19.   PHẠM, ĐÌNH NGHIỆP. Sổ tay bí thư chi đoàn : 155 câu hỏi và trả lời / Phạm Đình Nghiệp, Lê Văn Cầu. - In lần 6 có sửa chữa bổ sung. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 155tr. ; 21cm
Tóm tắt: Những hiểu biết cơ bản về Đoàn, Hội, Đội; vấn đề cơ bản về chi đoàn; sinh hoạt chi đoàn, đại hội chi đoàn;...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.011763
Kho Mượn: M.027500-027501
Chỉ số phân loại: 324.597071/ S450T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  20.   QUÁCH, THU NGUYỆT. Hỏi đáp lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh / Quách Thu Nguyệt, Nguyễn Thụy Diễm Chi, Huyền Tôn Nữ Kim Tuyến. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2002. - 135tr. ; 20cm.
Tóm tắt: Tập hợp những câu hỏi đáp về lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên Việt Nam qua từng chặng đường phát triển.
Ký hiệu kho:
Kho Thiếu nhi Mượn: TNM.003676
Chỉ số phân loại: 324.2597/ H428Đ
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  21.   THÁI, DOÃN THỜI. Thế nào là người cán bộ Đoàn / Thái Doãn Thời. - Hà Nội : Thanh niên, 1981. - 41tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Chức năng chủ yếu của Đoàn. Quan niệm đúng về cán bộ đoàn. Những yêu cầu đặt ra đối với cán bộ đoàn thanh niên, hướng phấn đấu và rèn luyện để trở thành cán bộ Đoàn ưu tú.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.000140, DVN.001965
Kho Mượn: M.001358
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ TH250N
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  TỐ HỮU. Tinh thần cơ bản Nghị quyết Ban Bí thư Trung ương Đảng công tác vận động Thanh niên / Tố Hữu. -  
   
 
  3/15  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  22.   Hà Nội : Thanh niên, 1970. - 39tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Đánh giá phong trào thanh niên, công tác của Đoàn Thanh niên lao động và công tác thanh vận của Đảng; Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác thanh vận và Đoàn Thanh niên lao động trong tình hình mới; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh vận và Đoàn Thanh niên lao động.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.000171, DVN.000184
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T312T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  23.   UMANXKI, L.. Tâm lý học về công tác của bí thư chi đoàn / L. Umanxki, A. Lutoskin. - In lần thứ 2 có sửa chữa. - Hà Nội : Thanh niên, 1984. - 231tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Phổ biến những kết quả nghiên cứu khoa học về công tác của người bí thư chi đoàn với tư cách là người tổ chức, lãnh đạo và giáo dục đoàn viên.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.005162
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T120L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  24.   VĂN, TIẾN DŨNG. Thế hệ trẻ Việt Nam với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa / Văn Tiến Dũng. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 1980. - 22tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Đại tướng Văn Tiên Dũng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong bài phát biểu Đại tướng nêu rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, một nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên trong suốt cả một thời kỳ lâu dài của dân tộc ta, đồng thời vạch ra phương hướng cho thanh niên rèn luyện thành những con người mới XHCN, những quân nhân cách mạng ưu tú.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.003411
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ TH250H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  25.   VĂN TÙNG. Theo bước cha anh / Văn Tùng, Xuân Sách, Phạm Thắng. - Hà Nội : Kim Đồng, 2011. - 238tr. ; 21cm. - (Kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2011)
Ký hiệu kho:
Kho Luân chuyển: TNLC.006352-006354, TNLC.006751-006753
Chỉ số phân loại: 895.9223/ TH205B
 
     
     
   
   
   
   
   
 
  26.   VINÔGRAĐỐP, A.. Cán bộ đoàn phải là người như thế nào / A. Vinôgrađốp; Nguyễn Việt dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 1979. - 107tr. ; 18cm.
Tóm tắt: Nhiệm vụ, phẩm chất, yêu cầu của người làm công tác Đoàn thanh niên.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.000139, DVN.000662
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C105B
 
     
     
   
   
   
   
   
   
 
  27.   VÕ, VĂN KIỆT. Thế hệ thứ tư trong thế trận mới / Võ Văn Kiệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1985. - 154tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Những bài nói chuyện với thanh niên Tp.Hồ Chí Minh trong thời gian đồng chí Võ Văn Kiệt còn trọng trách Bí thư Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh. Đây là nguồn động viên sâu sắc nhiệt tình tuổi trẻ, trách nhiệm đoàn viên, ý thức để rèn luyện con người mới...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.001066, DVN.002114
Chỉ số phân loại: 324.29597071/ TH250H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  28.   VŨ, CÔNG CẨN. Những chặng đường lịch sử của Đoàn (1975 - 1980) / Vũ Công Cẩn, Văn Tùng. - Hà Nội : Thanh niên, 1981. - 179tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Nội dung sách ghi lại giai đoạn lịch sử của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 - 1980, một gia đoạn đấu tranh quyết liệt, sôi động trên nhiều mặt với sự đóng góp to lớn của đoàn viên và thanh niên cả nước nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.004725
Kho Mượn: M.001356-001357
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ NH556C
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  29.   VŨ, MÃO. Tuổi trẻ với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc / Vũ Mão. - Hà Nội : Công an nhân dân, 1984. - 120tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Vị trí, vai trò, vinh dự và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam. Hoạt động của tuổi trẻ trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Một số kinh nghiệm về các hình thức thu hút thanh niên tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Tổ chức thanh niên xung kích... Phương hướng và nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên Cộng sản trong việc giáo dục, vận động thanh niên tham gia các phong trào cách mạng.
Ký hiệu kho:
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  4/15  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Kho Đọc: DVN.005378
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T515T
 
   
   
 
  30.   VŨ, OANH. Nói chuyện về Đảng với thanh niên / Vũ Oanh. - Hà Nội : Thanh niên, 1979. - 177tr. ; 18cm.
Tóm tắt: Một số điểm cơ bản nói lên tính chất giai cấp của Đảng cộng sản Việt Nam; Quá trình rèn luyện, sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác-Lênin vào việc xây dựng Đảng.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.000103, DVN.000775, DVN.002124
Kho Mượn: M.001363-001364
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ N428C
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  31.   Ba thế hệ xanh một chặng đường : Ký sự lịch sử / Nguyễn Đức Lân; Phan Văn hiệu đính. - Tây Ninh : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh, 1998. - 607tr. : hình ảnh ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Ký sự lịch sử phong trào thanh thiếu niên Tây Ninh (1930 - 1975)
Tóm tắt: Tuổi trẻ Tây Ninh vừa chống giặc Pháp vừa xây dựng tổ chức Đoàn. Tuổi trẻ trong phong trào chiến tranh nhân dân góp phần đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai (1961 -1965). "Năm xung phong" đánh Mỹ thắng Mỹ (1965 - 1968) và "Đánh cho Mỹ cút - Đánh cho ngụy nhào" (1969 - 1975).
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.001097
Chỉ số phân loại: 959.704/ B100T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  32.   30 câu hỏi và trả lời về Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị : Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên. - Hà Nội : Thanh niên, 1986. - 41tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đê: Ban Tuyên huấn Trung ương Đoàn
Tóm tắt: Giải đáp các vấn đề cụ thể được đặt ra trong Nghị quyết với cách viết ngắn gọn, trích dẫn các nội dung theo từng vấn đề đã được chia nhỏ, tiện cho việc nghiên cứu và chỉ đạo hoạt động của các đồng chí cán bộ Đoàn.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.002003
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ B100M
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  33.   Bồi dưỡng cảm tình đoàn cho thanh thiếu niên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 79tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đoàn Lý Tự Trọng
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Việt Hồ Chí Minh.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.011768
Kho Mượn: M.027510-027511
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ B452D
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  34.   72 năm Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam = 72 years of Ho Chi Minh communist youth union and the Vietnamese youth's movement. - Hà Nội : Thông tấn, 2002. - 201tr. ; 29cm.
Tóm tắt: Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương ra đời và tham gia vào cuộc đấu tranh giành chính quyền; tham gia bảo vệ chính quyền cách mạng và anh dũng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; góp phần vào sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam; xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới và công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.001192
Kho Nghiên cứu: NC.001184
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ B112M
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  35.   Cẩm nang công tác cán bộ Đoàn cơ sở / Nguyễn Đình Nghiệp ... [và những người khác]. - Hà Nội : Thanh niên, 1996. - 117tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TW 1
Tóm tắt: Hướng dẫn các cán bộ Đoàn về kỹ năng giao tiếp đến các hoạt động trong thanh thiếu niên, kỹ năng nói, kỹ năng viết và kỹ năng thực hành nghiệp vụ, ...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.006686
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C120N
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  36.   Cẩm nang rèn luyện Đoàn viên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập ; 13cm.
T.1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2002. - 190tr. ; 13cm.
Tóm tắt: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của chúng ta; Tuổi trẻ xung kích trong sự nghiệp Công
 
     
     
   
   
 
  5/15  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Học tập và rèn luyện theo gương Bác;...
Ký hiệu kho:
Kho Thiếu nhi Mượn: TNM.003641-003642
Chỉ số phân loại: 324.2597/ C120N
 
   
   
   
   
   
 
  37.   Cẩm nang rèn luyện Đoàn viên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập ; 13cm.
T.2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2002. - 164tr. ; 13cm.
Tóm tắt: Truyền thống dân tộc và sự kế thừa, phát huy của tuổi trẻ Việt Nam; Truyền thông - Thông tin; Sơ cấp cứu thông thường.
Ký hiệu kho:
Kho Thiếu nhi Mượn: TNM.003640
Chỉ số phân loại: 324.2597/ C120N
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  38.   Chìa khóa của thành công / Nguyễn Việt, Kim Ngọc dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 1977. - 199tr. ; 18cm. - (Sổ tay cán bộ Đoàn)
Tóm tắt: Những kinh nghiệm giúp bạn thành công trong công tác Đoàn.
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: M.017438
Kho Luân chuyển: LC.000407
Chỉ số phân loại: 324.259707/ CH301K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  39.   Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội / Nhóm Trí Thức Việt tuyển chọn. - Hà Nội : Lao động, 2013. - 250tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về giai cấp công nhân, nông dân, quân đội, công an, đội ngũ trí thức, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, thanh thiếu niên, đoàn, đội, phụ nữ Việt Nam, phụ lão, hội người cao tuổi và bản di chúc của Người.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.016380
Kho Mượn: M.029672-29673
Kho Luân chuyển: LC.018990-018991
Chỉ số phân loại: 335.4346/ CH500T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  40.   Chúng tôi làm công tác Chi đoàn / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Thanh niên, 1981. - 73tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu một số việc làm và bài học kinh nghiệm của các cán bộ Đoàn cơ sở rút ra trên một số mặt công tác, trong một số ngành nghề và địa phương khác nhau
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.002352
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ CH513T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
 
  41.   Công tác chi đoàn trong thanh niên học sinh : Sách dùng cho cán bộ đoàn cơ sở. - Hà Nội : Thanh niên, 1974. - 105tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Gồm 5 bài: nhà trường xã hội chủ nghĩa và Đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh trong nhà trường; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của chi đoàn; công tác chi đoàn trong học tập; công tác chi đoàn trong lao động; công tác tổ chức của chi đoàn.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.005976
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C455T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  42.   Công tác của bí thư đoàn trong cơ quan, xí nghiệp. - Hà Nội : Thanh niên, 1978. - 42tr. ; 18cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Công nghiệp Trung ương Đoàn
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.000138
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C455T
 
     
     
   
   
   
   
   
 
  43.   Công tác Đoàn 1984 - 1985. - Hà Nội : Thanh niên, 1984. - 103tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ường Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn 1984 -1985; Các văn bản chung về công tác đoàn và hướng dẫn tổ chức thực hiện.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.007340
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C455T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  44.   Công tác tư tưởng cấp huyện. - Hà Nội : Sách giáo khoa Mác - Lênin, 1986. - 263tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Gồm 14 bài viết về nội dung công tác tư tưởng ở cấp huyện về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận, xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác văn hoá thông tin, báo chí, công tác khoa giáo, tổ chức và phương thức công tác của ban Tuyên huấn huyện...
 
     
     
   
   
   
 
  6/15  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.001135
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C455T
 
   
   
   
   
 
  45.   Công tác vận động thanh niên ở các nước xã hội chủ nghĩa. - Hà Nội : Thông tin lý luận, 1986. - 254tr. ; 19cm.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.001130
Kho Mượn: M.001396
Chỉ số phân loại: 335.0084/ C456T
 
     
     
   
   
   
   
   
 
  46.   Củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn. - Hà Nội : Thanh niên, 1996. - 76tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Ban Tổ chức Trung ương
Tóm tắt: Tập hợp các văn bản của BCH, BTV và Ban Tổ chức TW Đoàn hướng dẫn các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và chất lượng đoàn viên.

Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.005990
Kho Luân chuyển: LC.000594
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ C513C
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  47.   Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Đoàn Thanh niên cộng sản HCM tỉnh Ninh Thuận, 2004. - 32tr. : hình ảnh ; 27cm.
Tóm tắt: Kết quả nổi bật sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết và phát huy đoàn kết tuổi trẻ Ninh Thuận xây hoài bão lớn, xung kích tình nguyện, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá vì quê hương giàu đẹp.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCTC.000116
Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  48.   Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Đoàn Thanh niên cộng sản HCM tỉnh Ninh Thuận, 2007. - 32tr. : hình ảnh ; 20cm.
Tóm tắt: Kết quả nổi bật sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết và phát huy đoàn kết tuổi trẻ Ninh Thuận xây hoài bão lớn, xung kích tình nguyện, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá vì quê hương giàu đẹp.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCTC.000117-000118
Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  49.   Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Đoàn Thanh niên cộng sản HCM tỉnh Ninh Thuận, 2006. - 32tr. : hình ảnh ; 27cm.
Tóm tắt: Kết quả nổi bật sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết và phát huy đoàn kết tuổi trẻ Ninh Thuận xây hoài bão lớn, xung kích tình nguyện, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá vì quê hương giàu đẹp.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCTC.000115
Chỉ số phân loại: 324.2597005/ B105T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  50.   Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ Đại hội đến Đại hội / Đặng Hoà ...[và những người khác]. - Hà Nội : Thanh niên, 1999. - 138tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Nêu lên nội dung, ý nghĩa và kết quả của các kỳ đại hội; Đại biểu Đoàn toàn quốc từ lần thứ nhất (1931-1950) đến làn thứ bảy (Từ ngaỳ 26 đến ngày 29-11-1997)
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.007053
Kho Mượn: M.000011, M.001399-001400
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ406T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  51.   Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ đại hội đến đại hội / Đặng Hoà chủ biên, Đào Phiếu, Phương Trang. - Hà Nội : Thanh niên, 1986. - 66tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Đoàn TNCS Đông dương và quá trình tiến tới đại hội đoàn toàn quốc lần thứ nhất (1931-1950), lần 2 (1956), lần 3 (1961), lần 4 (1980). Nội dung, ý nghĩa và kết quả của các kỳ đại hội.
Ký hiệu kho:
Kho Nghiên cứu: NC.001207
Chỉ số phân loại: 324.2597/ Đ406T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  52.   Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tự giới thiệu từ đại hội đến phong trào / Đặng Hòa biên soạn ... [và những người khác]. - Hà Nội : Thanh niên, 1995. - 103tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Đoàn TNCS Đông Dương và quá trình tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ nhất (1931 - 1950);
 
     
     
   
   
 
  7/15  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  giới thiệu đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 1, 2,3, 4, 5, 6.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.005947
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ406T
 
   
   
   
   
   
 
  53.   Đoàn viên cần biết. - Hà Nội : Thanh niên, 1996. - 150tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ban Tổ chức
Tóm tắt: Mỗi đoàn viên tự nghiên cứu, tìm hiểu trang bị cho mình những kiến thức cơ bản và cần thiết; từ đó có thể vận dụng hiệu quả vào thực tiễn sinh hoạt học tập và công tác, đặc biệt là trong quan hệ với thanh niên.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.005549
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ406V
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  54.   Đổi mới hình thức phương pháp vận động thanh niên / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Thanh niên, 1987. - 211tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Nhận thức chung về công tác thanh vận; triển khai các công tác cụ thể và phần kinh nghiệm công tác...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.001989, DVN.002112
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ Đ452M
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  55.   Hỏi đáp về lịch sử Đoàn. - Hà Nội : Thanh niên, 1977. - 95tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Trình bày quá trình hình thành và phát triển lớn mạnh của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phong trào cách mạng của thanh niên nước ta ; về những chủ trương, đường lối công tác của Đoàn và những sự việc quan trọng trong lịch sử Đoàn cũng như những gương đoàn viên ưu tú trong các thời kỳ lịch sử từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.007083
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ H452Đ
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  56.   Hồi ký về Đoàn. - Hà Nội : Thanh niên giải phóng, 1975. - 395tr. ; 18cm.
Tóm tắt: Những kỷ niệm sâu sắc trong quá trình tham gia sinh hoạt Đoàn.
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: M.016609
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ H452K
 
     
     
   
   
   
   
   
 
  57.   Hồi ký về Đoàn : Trước năm 1945. - Hà Nội : Thanh niên, 1971. - 309tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Lịch sử và truyền thống đấu tranh vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ những ngày chuẩn bị thành lập đến Cách mạng tháng Tám.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.002155
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ H452K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
 
  58.   Hướng dẫn công tác Chi đoàn : Sách cho cán bộ Đoàn cơ sở. - Hà Nội : Thanh niên, 1979. - 115tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu một số nhận thức cơ bản về chức năng, vai trò, vị trí, tính chất, nguyên tắc tổ chức và nhiệm vụ của chi đoàn; một số qui định về đoàn viên; chức trách, nhiệm vụ, lề lối làm việc của Ban chấp hành chi đoàn; nêu những nội dung chủ yếu của công tác chi đoàn.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.004016
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ H561D
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  59.   Hướng dẫn hoạt động của Đoàn trong thanh niên nông thôn / Vũ Văn Tám ... [và những ngững người khác]. - Hà Nội : Thanh niên, 1996. - 115tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban Phong trào
Tóm tắt: Cập nhật những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, nên hoạt động Đoàn trong nông nghiệp và nông thôn theo đó tất yếu phải chuyển hướng, đổi mới cho phù hợp.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.006683
Kho Mượn: M.001401-1402
Kho Luân chuyển: LC.000597
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ H561D
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  60.   Hướng dẫn hoạt động trong phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo". - Hà Nội : Thanh niên, 1986. - 54tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Trung ương Đoàn T.N.C.S. Hồ Chí Minh. Ban Thanh niên C.N.
Tóm tắt: Nội dung tài liệu bao gồm các nghị quyết liên tịch giữa tổ chức Công đoàn với Đoàn thanh niên về các vấn đề - nội dung hợp tác chỉ đạo phong trào, những quy định hoạt động cụ thể của phong trào tuổi trẻ
 
     
     
   
   
   
 
  8/15  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  sáng tạo; các quy định về tổ chức, hoạt động của Ban khoa học kỹ thuật trẻ, của Hội triển lãm tuổi trẻ sáng tạo, các quy chế về biểu dương, khen thưởng đối với cá nhân và tập thể có thành tích trong hoạt động này.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.003780
Chỉ số phân loại: 331.8/ H561D
 
   
   
   
   
   
   
   
 
  61.   Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức của Đoàn. - Hà Nội : Thanh niên, 2006. - 146tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ban Tổ chức
Tóm tắt: Hướng dẫn một số vấn đề về nguyên tắc, thủ tục, quy trình và nghiệp vụ công tác tổ chức của Đoàn, Hội, Đội. Giới thiệu một số văn bản của Đảng và nhà nước về chính sách cán bộ Đoàn, hướng dẫn kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng nói trước công chúng và một số mẫu văn bản trong công tác tổ chức Đoàn.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.019010
Chỉ số phân loại: 324.2597/ H561D
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  62.   Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đoàn. - Hà Nội : Thanh niên, 2013. - 430tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn
Tóm tắt: Trình bày công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm: Uỷ ban kiểm tra các cấp, kỷ luật và việc thi hành kỷ luật; kiểm tra việc thi hành Nghị quyết, chủ chương, chương trình công tác; kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức; kiểm tra cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đoàn;...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.017832
Kho Mượn: M.031595-31597
Kho Luân chuyển: LC.020846-020850
Chỉ số phân loại: 324.2597/ H561D
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  63.   IPM - mô hình hoạt động của thanh niên nông thôn nhằm mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa. - In lần thứ 2. - Hà Nội : Thanh niên, 1999. - 131tr. ; 19cm
Đầu trang nhan đề: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ban Phong trào
Tóm tắt: Trang bị những kiến thức cơ bản cho cán bộ đoàn viên thành niên nông thôn về vấn đề bảo vệ thực vật mà trọng tâm là quản lý tổng hợp dịch hại trên cây lúa, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, ...
Ký hiệu kho:
Kho Luân chuyển: LC.005147
Chỉ số phân loại: 369.4/ I-300P
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  64.   Kỹ năng hoạt động trại : Giáo trình huấn luyện lớp Trung cấp lý luận và nghiệp vụ công tác thanh niên. - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đoàn Lý Tự Trọng, 2004. - 302tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Những kỹ năng để tổ chức hoạt động trại cho thanh niên nói riêng và công tác Đoàn nói chung: Tổ chức trại, dựng cổng trại, dựng lều trại, tổ chức trò chơi lớn, thiết kế lửa trại, sử dụng nút dây...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.018979
Chỉ số phân loại: 796.54/ K600N
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  65.   Kỹ năng nghiệp vụ công tác xây dựng Đoàn. - Hà Nội : Thanh niên, 1996. - 138tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Trường Đào tạo cán bộ Thanh thiếu niên I
Tóm tắt: Khái quát những lý luận thiết thực và một số vấn đề nghiệp vụ then chốt nhất trong công tác xây dựng Đoàn.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.005998
Kho Luân chuyển: LC.000596
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ K600N
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  66.   Lê Đình Chinh con người và cuộc sống chiến đấu. - Hà Nội : Thanh niên, 1978. - 103tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Các bài viết về cuộc đời và hành động chiến đấu dũng cảm của anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc, chống bọn bành trướng Bắc Kinh xâm lược.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.002324, DVN.004447
Kho Mượn: M.003727-003729, M.011188
Chỉ số phân loại: 355.009597/ L250Đ
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  67.   Lê Nin nói về thanh niên. - Matxcơva : Thông tấn xã Nôvôxti, 1985. - 77tr. ; 17cm.
Tóm tắt: Lênin chủ nghĩa xã hội, thanh niên; Thanh niên tham gia phong trào cách mạng; Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên.
 
     
     
   
   
 
  9/15  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.000241
Chỉ số phân loại: 335.43/ L250N
 
   
   
   
   
 
  68.   Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam (1925 - 2006) : Hỏi - đáp. - Hà Nội : Thanh niên, 2007. - 163tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện có ý nghĩa đã diễn ra trong 75 năm xây dựng và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam được trình bày dưới dạng hỏi đáp.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.012060
Kho Mượn: M.028145-28146
Kho Luân chuyển: LC.016753-016754
Chỉ số phân loại: 324.2597/ L302S
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  69.   Một số sự kiện lịch sử Đoàn : Tóm tắt. - Hà Nội : Thanh niên, 1986. - 38tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Các sự kiện lịch sử chính của đoàn thanh niên và phong trào thanh niên từ 1925 đến 1985 và những đóng góp của thanh niên vào công cuộc giải phóng đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.002002
Kho Nghiên cứu: NC.001206
Chỉ số phân loại: 324.2597/ M458S
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  70.   Nghiệp vụ công tác Đoàn : Dành riêng cho bí thư đoàn các cấp / Hồng Yến, Lan Anh sưu tầm biên soạn. - Hà Nội : Lao động, 2008. - 591tr. ; 27cm.
Tóm tắt: Tìm hiểu thêm sự ra đời của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ; lịch sử của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; quá trình rèn luyện và phát triển của Đoàn; Truyền thống của Đoàn; Điều lệ Đoàn; những nội dung cơ bản; danh sách bí thư Đoàn khóa Ĩ; các trò chơi trong sinh hoạt Đoàn; tin học dành cho những người làm công tác Đoàn.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.002464
Kho Mượn: M.019521
Kho Nghiên cứu: NC.001626
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ NGH307V
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  71.   Người bạn vĩ đại của thanh niên : Hồi ký về V.I. Lênin / Nguyễn Trọng Báu dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 1979. - 137tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Tập hồi ký của nhiều tác giả viết về những năm tuổi trẻ của Lênin và vai trò của Lênin đối với phong trào thanh niên, đoàn thanh niên.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.001830-1831
Kho Mượn: M.000439, M.001208
Chỉ số phân loại: 335.43/ NG558B
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  72.   Những câu đố trắc nghiệm về truyền thống Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh / Nhiều tác giả. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 86tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Giới thiệu 200 câu đố trắc nghiệm được chắt lọc từ các công trình của các anh cựu cán bộ Đoàn đã khái quát về phong trào, truyền thống Đoàn từ đầu thế kỷ 20 đến nay, với các sự kiện thành lập tổ chức Việt Nam Cách mạng thanh niên, các gương thanh niên tiêu biểu qua các thời kỳ ... đến những lời Bác Hồ dạy thanh thiếu nhi.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.024080
Kho Mượn: M.041483-41484
Kho Luân chuyển: LC.010444-010445
Chỉ số phân loại: 324.259707/ NH556C
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  73.   Những chặng đường vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh (1954-1984). - Hà Nội : Thanh niên, 1985. - 298tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong những năm 1954 đến 1984.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.004749
Kho Mượn: M.001395
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ NH556C
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  74.   Những chặng đường vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh : 1924 - 1954. - Hà Nội : Thanh niên, 1986. - 252tr. ; 19cm.  
     
     
 
  10/15  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Tóm tắt: Sự hình thành, phát triển và những đóng góp quan trọng của Đoàn TNCS HCM trong đấu tranh giải phóng dân tộc, cách mạng tháng 8 và kháng chiến chống thực dân Pháp.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.002007
Chỉ số phân loại: 324.25797071/ NH556C
 
   
   
   
   
   
   
   
 
  75.   Những điều cần biết về công tác Đoàn cơ sở : Sách cho cán bộ Đoàn cơ sở. - Tái bản lần thứ 4 có sửa chữa. - Hà Nội : Thanh niên, 1976. - 109tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Cung cấp một số kiến thức, một số hiểu biết cần thiết cho các cấp bộ Đoàn, nhất là cán bộ chi, phân đoàn về công tác tổ chức Đoàn ở cơ sở.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.004255
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ NH556Đ
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  76.   Những điều cần biết về nguyên tắc tổ chức Đoàn. - Hà Nội : Thanh niên, 1973. - tập ; 13cm.
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ NH556Đ
 
     
     
 
  77.   Những điều cần biết về nguyên tắc tổ chức Đoàn. - Hà Nội : Thanh niên, 1973. - tập ; 13cm.
T.1. - Hà Nội : Thanh niên, 1973. - 112tr. ; 13cm.
Tóm tắt: Những điều trong những lá thư các nơi gửi đến để trao đổi, nhằm làm sáng tỏ thêm tinh thần nội dung những nguyên tắc tổ chức của Đoàn.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.005086
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ NH556Đ
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  78.   Những điều cần biết về nguyên tắc tổ chức Đoàn : Sách cho cán bộ đoàn cơ sở. - Hà Nội : Thanh niên, 1976. - 88tr. ; 18cm.
Tóm tắt: Nội dung sách trình bày dưới dạng hỏi đáp về những điều cần biết về nguyên tắc tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.003887
Kho Mượn: M.001354-001355
Chỉ số phân loại: 324.2597/ NH556Đ
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  79.   Những hiểu biết cơ bản về Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh / Lê Hữu Phước biên soạn. - Tái bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2002. - 153tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Tóm tắt những chặng đường lịch sử của Đoàn; Những hiểu biết cơ bản về Đoàn.
Ký hiệu kho:
Kho Thiếu nhi Mượn: TNM.003678-003679
Chỉ số phân loại: 324.2597/ NH556H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
 
  80.   Những kiến thức cần thiết cho thanh niên. - Hà Nội : Thanh niên, 2012. - tập
Những kiến thức cần thiết cho thanh niên / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Thanh niên, 2012. - 192tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Những kiến thức về lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam 1925 - 2007 và biên niên về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chỉ số phân loại: 305.235/ NH556K
 
     
     
   
   
   
   
   
 
  81.   Những kiến thức cần thiết cho thanh niên. - Hà Nội : Thanh niên, 2012. - tập
Những kiến thức cần thiết cho thanh niên / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Thanh niên, 2012. - 230tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Các kiến thức cần thiết về thanh niên và về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh… Và trình bày về lịch sử Việt Nam từ thời cổ đại đến cuộc khởi nghĩa Yên Bái 1930.
Chỉ số phân loại: 305.235/ NH556K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
 
  82.   Những kiến thức cần thiết cho thanh niên. - Hà Nội : Thanh niên, 2012. - tập ; 21cm.
T.1. - Hà Nội : Thanh niên, 2012. - 230tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cần thiết về thanh niên và về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh… Và trình bày về lịch sử Việt Nam từ thời cổ đại đến cuộc khởi nghĩa Yên Bái 1930
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.011866
Kho Mượn: M.027356-027357
Chỉ số phân loại: 305.235/ NH556K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  83.   Những kiến thức cần thiết cho thanh niên / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Thanh niên, 2008. - tập ; 19cm.
T.1. - Hà Nội : Thanh niên, 2008. - 219tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Một số kiến thức cần thiết cho thanh niên và công tác thanh niên cụ thể về: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền
 
     
     
   
   
   
 
  11/15  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  phong Hồ Chí Minh và một số nguyên tắc, thủ tục cơ bản của Đoàn, kiến thức cần thiết về lịch sử dân tộc .
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.012051
Kho Mượn: M.028127-28128
Kho Luân chuyển: LC.016761
Chỉ số phân loại: 324.2597/ NH556K
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  84.   Những kiến thức cần thiết cho thanh niên / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Thanh niên, 2008. - tập ; 19cm.
T.2. - Hà Nội : Thanh niên, 2008. - 190tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Tóm tắt biên niên lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.018571
Kho Mượn: M.032633-32634
Kho Luân chuyển: LC.021296
Chỉ số phân loại: 324.2597/ NH556K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  85.   Những kiến thức cần thiết cho thanh niên / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Thanh niên, 2008. - tập ; 19cm.
T.3. - Hà Nội : Thanh niên, 2008. - 190tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Tìm hiểu sức khỏe vị thành niên và hướng dẫn thanh niên ứng xử trong cuộc sống như về tình bạn, tình yêu, sức khoẻ sinh sản.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.018572
Kho Mượn: M.032635-32636
Kho Luân chuyển: LC.021297
Chỉ số phân loại: 324.2597/ NH556K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  86.   Những nguyên tắc và thủ tục về tổ chức Đoàn. - Hà Nội : Thanh niên, 1972. - 175tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề : Ban Tổ chức Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Những chỉ thị, nghị quyết, thông tri của Ban chấp hành trung ương Đoàn và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Ban tổ chức trung ương Đoàn, trong đó có nêu những nguyên tắc và thủ tục về kết nạp và phát triển đoàn viên, về giới thiệu, tiếp nhận sinh hoạt Đoàn, về đoàn viên xin ra Đoàn và đoàn viên bỏ sinh hoạt, về khen thưởng, kỷ luật và quyền khiếu nại, về Đoàn tham gia xây dựng Đảng và 4 yêu cầu nâng cao chất lượng đoàn viên,...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.004143
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ NH556N
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  87.   Những người sống mãi : Tập truyện ký / Thép Mới ... [và những người khác]. - Tái bản lần thứ 3. - Hà Nội : Kim Đồng, 2016. - 347tr. ; 21cm. - (Bộ sách Kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2016))
Tóm tắt: Kể về các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, hiến dâng cuộc đời cho quê hương đất nước, vì cuộc sống bình yên hôm nay.
Ký hiệu kho:
Kho Thiếu nhi Đọc: TND.011671
Chỉ số phân loại: 959.703092/ NH556N
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  88.   Những sự kiện trọng đại của Đảng, Bác Hồ và đoàn, hội, đội / Nguyễn Lam Châu biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2010. - 151tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Những "cột mốc vàng" của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, của Bác Hồ vĩ đại, của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong suốt những năm tháng hào hùng của lịch sử dân tộc.

Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.015575
Kho Mượn: M.025964-25965
Kho Luân chuyển: LC.014525-014526
Chỉ số phân loại: 959.7/ NH556S
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  89.   Những tổ chức thanh niên Thế giới / Ban Quốc tế Trung ương Đoàn T.N.C.S. Hồ Chí Minh trích dịch và biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên. - tập ; 19cm.
T.2 Châu Phi - Mỹ. - Hà Nội : Thanh niên, 1985. - 167tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Gồm các tổ chức thanh niên ở Châu Phi, Châu Mỹ.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.003679
Chỉ số phân loại: 324.26/ NH556T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  12/15  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  90.   Qui định về hướng dẫn công tác kiểm tra. - Hà Nội : Thanh niên, 1979. - 62tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Nội dung công tác của Ban kiểm tra Trung ương và Ban kiểm tra các cấp; về kỷ luật của Đoàn; quyền khiếu tố và giải quyết khiếu tố của đoàn viên; nguyên tắc sử dụng con dấu của Đoàn.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.000047
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ QU300Đ
 
     
     
   
   
   
   
   
   
 
  91.   Quy định và hướng dẫn về công tác phát triển Đoàn và giới thiệu Đoàn viên ưu tú với Đảng để lựa chọn kết nạp / Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Thanh niên, 1978. - 72tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề : Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM. Ban Tổ chức TW
Tóm tắt: Trích các nghị quyết, chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đoàn về công tác phát triển Đoàn và giới thiệu đoàn viên ưu tú với Đảng để lực chọn kết nạp
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.001864
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ QU523Đ
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  92.   Rèn luyện theo chương trình đội viên / Tôn Đức Lượng bìa; Thy Ngọc minh họa. - Hà Nội : Kim Đồng, 1981. - 164tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Các chương trình rèn luyện cho đội viên đội nhi đồng và thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: về nghi thức, điều lệ, lịch sử Đội, giáo dục lòng yêu nước, yêu Bác Hồ, về học tập, lao động, sức khỏe và Đoàn thanh niên cộng sản
Ký hiệu kho:
Kho Thiếu nhi Đọc: TND.000147
Chỉ số phân loại: 324.2597/ R203L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  93.   65 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2006). - Ninh Thuận : Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận, 2006. - 48 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt: Nhiều bài viết của nhiều tác giả, viết về văn, thơ, nhạc; Về những kết quả tiêu biểu, các hoạt động xây dựng đội, cùng các chuyên đề , chuyên trang học tập nghiên cứu; công tác giáo dục, các giải pháp xây dựng Đoàn... nhằm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập đội TNTP Hồ Chí Minh15/5/1941- 15/5/2006).
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.000311, DCS.000399
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ S111M
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  94.   Sổ tay Bí thư chi đoàn. - Hà Nội : Thanh niên, 1987. - 78tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Đoàn Thanh niên tự do Đức
Tóm tắt: Hướng dẫn công tác tổ chức đoàn cơ sở cho các cán bộ đoàn. Nhiệm vụ của Bí thư chi đoàn. Hướng dẫn công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở chi đoàn. Kinh nghiệm trong công tác đoàn ở một số nước: Đức, đội thiếu niên Ecnettenlơman.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.001274
Kho Luân chuyển: LC.001011-001012
Chỉ số phân loại: 324.243/ S450T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  95.   Sổ tay Bí thư chi Đoàn. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2002. - 121tr. ; 18cm.
Tóm tắt: Những vấn đề chung về Đoàn thanh niên; Những nội dung công tác cơ bản của chi Đoàn; Nghiệp vụ Bí thư chi Đoàn; Tình huống về xây dựng Đoàn.
Ký hiệu kho:
Kho Thiếu nhi Mượn: TNM.003689-003691
Chỉ số phân loại: 324.2597/ S450T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
 
  96.   Sổ tay Bí thư chi đoàn : 100 câu hỏi và đáp / Phạm Đình Nghiệp, Lê Văn Cầu biên soạn. - In lần thứ 6 có sửa chữa và bổ sung. - Hà Nội : Thanh niên, 2005. - 119tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam
Tóm tắt: Thông qua 100 câu hỏi - đáp giúp các Bí thư chi đoàn có những hiểu biết cơ bản về Đoàn, Hội, Đội, về công tác đoàn và cơ cấu của đoàn, về tổ chức câu lạc bộ thanh niên, về các hoạt động dã ngoại
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.009179
Kho Mượn: M.001408-001409, M.004327
Kho Luân chuyển: LC.003291-003294
Chỉ số phân loại: 324.2597/ S450T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  97.   Sổ tay công tác đoàn trong nông nghiệp. - Hà Nội : Thanh niên, 1979. - 105tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Nông nghiệp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Phát huy công tác Đoàn, thanh niên trong các hợp tác xã nông nghiệp.
 
     
     
   
   
 
  13/15  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.000084
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ S450T
 
   
   
   
   
 
  98.   Sổ tay công tác tuyên truyền giáo dục thanh niên. - In lần thứ 2 có bổ sung. - Hà Nội : Thanh niên, 1996. - 144tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban Tư tưởng Văn hóa
Tóm tắt: Các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chủ trương công tác của Đoàn - Hội - Đội; tổ chức các hoạt động.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.005991
Kho Luân chuyển: LC.000595
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ S450T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  99.   Sống và làm việc theo pháp luật : Một số vấn đề về giáo dục pháp luật cho thanh niên. - Hà Nội : Thanh niên, 1996. - 251tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Các bài tham luận về "nhận thức pháp luật trong thanh niên" như: Giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục pháp luật, thực trạng nhận thức pháp luật của thanh niên,...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.005606
Chỉ số phân loại: 340.084/ S455V
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  100.   T.2. - Hà Nội : Thanh niên, 2012. - 191tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam 1925-2007 và biên niên về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.011865
Kho Mượn: M.027354-027355
Chỉ số phân loại: 305.235/ NH556K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  101.   Tập bài hát sinh hoạt chi đoàn. - Ninh Thuận : Tỉnh đoàn Ninh Thuận, 2002. - 47tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM tỉnh Ninh Thuận lần thứ III nhiệm kỳ 2002-2007
Tóm tắt: Giới thiệu các bài hát ca ngợi Đoàn và thường xuyên được dùng trong sinh hoạt chi đoàn nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM tỉnh Ninh Thuận lần thứ III nhiệm kỳ 2002-2007.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.000306
Chỉ số phân loại: 782.42/ T123B
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  102.   Thanh niên với phòng, chống tệ nạn xã hội : Sách dành cho cán bộ Đoàn cơ sở và tuyên truyền viên. - Hà Nội : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Cục phòng chống tệ nạn xã hội, [1993]. - 127tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Tệ nạn xã hội - Một số khái niệm, đặc trưng và tác hại của nó; các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm và ma túy; một số hoạt động cụ thể trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở cơ sở.
Ký hiệu kho:
Kho Luân chuyển: LC.005438-005439
Chỉ số phân loại: 344.59705/ TH107N
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  103.   Tìm hiểu các quy định pháp luật dành cho bí thư đoàn / Nguyễn Phương tổng hợp. - Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 391tr. ; 28cm.
Tóm tắt: Giới thiệu luật thanh niên và văn bản hướng dẫn thi hành; điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện; điều lệ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); kế hoạch thực hiện chiến lược pháp triển thanh niên Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVL.004050
Chỉ số phân loại: 346.597/ T310H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  104.   Tìm hiểu về Đoàn - Hội - Đội / Minh Khánh biên soạn. - Hà Nội : Thời đại, 2011. - 204tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi đáp về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh từ khi ra đời cho đến nay.
Ký hiệu kho:
Kho Luân chuyển: TNLC.006195-006196, TNLC.006742-6744
Kho Thiếu nhi Đọc: TND.009084
Kho Thiếu nhi Mượn: TNM.010320-010321
Chỉ số phân loại: 324.25970709/ T310H
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  14/15  
   
   

                     
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục chuyên đề  
   
 
 
 
  105.   Tương lai đang chờ bàn tay thanh niên : Một số bài nói của các đồng chí Chu Văn Tấn, Hoàng Bắc Dũng, Lê Dục Tôn. - Việt Bắc : Nxb. Việt Bắc, 1972. - 127tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Một số bài nói về đề tài thanh niên, các bài nói đã vận dụng quan điểm đường lối của Đảng vào những vấn đề cụ thể, thiết thực của phong trào thanh niên các địa phương
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.005250
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ T561L
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  106.   Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận lần thứ II - nhiệm kỳ 2007- 2012. - Ninh Thuận : Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận, 2007. - 84tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Tóm tắt: Gồm có diễn văn khai mạc; Báo cáo đại hội; Báo cáo kiểm điểm BCH; Bài phát biểu lãnh đạo; Bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh Đoàn; Nghị quyết; Diễn văn bế mạc của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận lần thứ II - nhiệm kỳ 2007- 2012.
Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DCS.000084, DCS.000238, DCS.000397
Kho Mượn: M.035417-035418
Chỉ số phân loại: 324.2597070959758/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  107.   Văn kiện Đoàn : Từ năm 1969 đến năm 1976. - Hà Nội : Thanh niên. - tập ; 19cm.
T.2. - Hà Nội : Thanh niên, 1977. - 243tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Gồm những nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh ban hành từ 1969 đến giữa năm 1976.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.006952
Kho Nghiên cứu: NC.001208
Chỉ số phân loại: 324.2597/ V115K
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  108.   Về thanh niên và công tác thanh niên / Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh...[và những người khác]. - Hà Nội : Thanh niên, 1985. - 60tr. ; 19cm.
Tóm tắt: Một số bài viết của các tác giả viết về thanh niên và công tác giáo dục thanh niên...
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.001774
Chỉ số phân loại: 324.2597071/ V250T
 
     
     
   
   
   
   
   
   
 
  15/15  
   
   

 
   Bầu cử Quốc hội & HĐND    
 
   Đảng Cộng sản Việt Nam    
Sáng 1/2, tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng, trong không khí phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đọc diễn văn bế mạc, tổng kết những kết quả, thành công nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
   Việt Nam - Asean    
 
   Hồ Chí Minh    
Lúc sinh thời Bác Hồ rất quan tâm đến sự nghiệp phát triển văn hoá giáo dục, y tế, thể dục thể thao. Người khẳng định văn hóa giáo dục, y tế , thể dục thể thao là những thể hiện sinh động cho bộ mặt của một đất nước, trình độ văn minh của một quốc gia và tính ưu Việt của một chế độ xã hội. Trên thực tế thì chúng ta cũng thấy sức khỏe của con người là vốn quý, muốn có cuộc sống hạnh phúc thì điều cần thiết đầu tiên cũng phải là sức khỏe.
 
   Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam    
 
   Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9    
 
   Võ Nguyên Giáp    
 
   Nguyễn Văn Linh    
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng Cộng sản Việt Nam (12/1976) đề ra đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chủ trương của Đảng là củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đẩy nhanh cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa và nông nghiệp ở miền Nam, xóa bỏ kinh tế tư bản tư nhân, đưa nông dân vào hợp tác xã nông nghiệp, nhằm thống nhất quan hệ sản xuất và chế độ kinh tế trên cả nước.
 
   Quân đội nhân dân Việt Nam    
 
   Đoàn TNCS HCM    
 
   Chuyên đề Phụ Nữ    
Không chỉ có Bác Hồ kính yêu của chúng ta, mà còn có cả những nhà kinh điển của chủ nghĩa xã hội khoa học luôn đánh giá cao vai trò to lớn của phụ nữ trong xã hội.
 
   Điện Biên Phủ    
 
   Chuyên đề Trẻ em    
Dự án Phát triển trẻ em toàn diện (MIECD) sẽ thí điểm tại 27 xã khó khăn của 9 huyện thuộc các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Điện Biên. Ước tính sẽ có khoảng 35.000 trẻ ở độ tuổi 0-8 và 25.000 phụ huynh và người chăm sóc được hưởng lợi từ sáng kiến này.
 
   Cải cách hành chính    
Chiều 27-11, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về cải cách thủ tục hành chính (CCHC) trong lĩnh vực Thuế, Hải quan, Kho bạc.
 
   Tuần Lễ Học Tập Suốt Đời    
Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, của nền văn minh nhân loại, học tập, làm việc, cống hiến và hưởng thụ của mỗi cá nhân, tập thể ... được xem như một nhu cầu tất yếu, một sự thật hiển nhiên mà không cần bàn cãi. Trong mối quan hệ biện chứng ấy thì “Học tập” và “Học tập suốt đời” của một con người được coi như điểm khởi đầu, và trong một chừng mực nào đó, có thể nói nó không có hồi kết. Nghĩa là khi người ta còn sống, còn hít thở không khí, thì con người ta vẫn phải ăn, mặc, ở, đi lại, lao động và học hành…
 
 
   Ngày Giải phóng 16/4 và 30/4    
 
   Ngày hội Văn hóa Chăm    
Trong khuôn khổ “Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012”, tại TP Phan Rang – Tháp Chàm, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Bảo tồn văn hóa dân tộc Chăm trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Hơn 50 nhà khoa học, nghiên cứu về văn hóa, trong đó có 2 nhà nghiên cứu văn hóa người Nhật Bản đã đến tham dự với 33 tham luận đã được trình bày, thảo luận tại hội thảo…
 
   Ngày hội Văn hóa dân tộc Raglai    
Tối 30/8, tại Sân khấu Trung tâm huyện Bác Ái, sau tiếng chiêng khai mạc, đêm nghệ thuật Ngày hội văn hóa dân tộc Raglai-Ninh Thuận 2013 đã bắt đầu. Trong thời khắc khai hội, không gian linh thiêng bao phủ của núi rừng cộng với tiếng mã la, kèn bầu Sarakel, đàn Chapi, sáo Talakung... nhịp nhàng cùng các điệu múa truyền thống uyển chuyển sắc màu, đã lôi cuốn mọi người cùng hòa quyện sâu đậm vào nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Raglai.
 
   Thư viện tỉnh 20 năm phấn đấu và trưởng thành    
Thư viện tỉnh Ninh thuận được thành lập ngày 09/05/1992. Điều 1 của Quyết định số 28 QĐ/UB-NT của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận có ghi : " Nay thành lập Thư viện tỉnh Ninh thuận trên cơ sở tiếp nhận phần phân chia về tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất, sách báo ...của thư viện tỉnh Thuận Hải và củng cố bổ sung phát triển theo yêu cầu mở rộng hoạt động phục vụ… ". Đến ngày 31/12/1993, UBND tỉnh đã chính thức có Quyết định số 2276 QĐ/UB-NT về việc ban hành bản quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh Ninh Thuận.
 
   Bầu cử Quốc hội & HĐND