Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Trích báo, tạp chí    
Tài liệu trích địa chí tháng 11/2012
Chuyên mục: Trích báo tạp chí
Ngày đăng: 18/11/2012

1. Tuấn Anh Thuận Nam tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới / Tuấn Anh. - (Toàn dân Ninh Thuận chung sức xây dựng nông thôn mới). - Số 2313.- Ninh Thuận.

Tóm tắt: Thuận Nam được đánh giá là huyện có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, bằng sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, Thuận Nam đang quyết tâm xây dựng nông thôn mới.

2. Văn Thanh.  Nuôi trùn quế, hướng phát triển kinh tế hộ nông thôn / Văn Thanh. - (Khoa học - Công nghệ). - Số 2312.- Ninh Thuận

Tóm tắt: Nhằm giúp nông dân đa dạng hóa các loại vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp triển khai dự án "Nuôi trùn quế theo hướng qui mô hộ tại xã Phước Vinh".

3. Bạch Thương.  Xây dựng thương hiệu biển / Bạch Thương. - Số 2313.- Ninh Thuận

Tóm tắt: Thương hiệu biển chính là những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, những tên gọi, hình ảnh gắn liền với biển đã trở nên nổi tiếng, đi sâu vào tiềm thức của mọi người, đem lại cảm xúc và thông điệp khi nói tới hay nhắc tới nó. Là một phần của Biển Đông Tổ quốc, vùng biển tỉnh ta gắn bó mật thiết và ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường đối với biển đảo của đất nước. Vấn đề là để xây dựng thương hiệu biển tỉnh ta, nên bắt đầu từ đâu.

4. Bùi, Quang Dũng.  Công ty Bảo Việt Ninh Thuận làm theo Bắc bằng những việc làm cụ thể / Bùi Quang Dũng. - (Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh). - Số 2313.- Ninh Thuận.

Tóm tắt: Công ty Bảo Việt Ninh Thuận là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động kinh doanh bảo hiểm lĩnh vực phi nhân thọ. Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động đã nhận thức sâu hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực, ý thức và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động tốt hơn.

5. Thanh Tâm.  Kết quả bước đầu trong xây dựng nông thôn mới ở xã Công Hải / Thanh Tâm. - (Toàn dân Ninh Thuận chung sức xây dựng Nông thôn mới). - Số 2314.- Ninh Thuận.

Tóm tắt: Về việc định hướng xây dựng NTM của Xã Công Hải giai đoạn 2012-2015, theo đồng chí Nguyễn Thế Tùng, phó Chủ tịch UBND xã, tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng đúng qui hoạch; triển khai các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa trên cơ sở tận dụng lợi thế của địa phương; cải tạo, nâng cấp đường liên thôn, nội thôn, chỉnh trang khu dân cư, xúc tiến xuất khẩu lao động... để phấn đấu đến năm 2015, xã đạt tiêu chuẩn xây dựng NTM.

6. Anh Tùng.  Đưa hàng Việt về với ngư dân Thuận Nam / Anh Tùng. - Số 2314.- Ninh Thuận.

Tóm tắt: Hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại đã phối hợp với huyện Thuận Nam và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức phiên chợ "Hàng Việt về nông thôn" tại xã Cà Ná.

7. Anh Tùng.  Tạo điều kiện cho kinh tế tập thể ngành Nông nghiệp phát triển / Anh Tùng. - Số 2315.- Ninh Thuận.

Tóm tắt: Xác định kinh tế tập thể ngành nông nghiệp, mà nòng cốt là hợp tác xã nông nghiệp có vai trò quan trọng tạo công ăn việc làm góp phần xóa đói giảm nghèo cho khu vực nông thôn, nên thời gian qua, tỉnh ta đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi để phát triển loại hình kinh tế này.

8. Bích Thủy.  Hội phụ nữ xã Phước Thái học tập và làm theo lời Bác / Bích Thủy. - (Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh). - Số 2315.- Ninh Thuận.

     Tóm tắt: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phụ nữ xã Phước Thái không ngừng xây dựng Hội và phong trào phụ nữ địa phương vững mạnh, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới với nhiều mô hình "làm theo" lời Bác ở từng chi hội, hội viên.

9. Diễm My.  Phòng, chống bệnh mù lòa trong cộng đồng / Diễm My. - Số 2314.- Ninh Thuận.

Tóm tắt: Những năm qua, mạng lưới chăm sóc mắt ở tỉnh ta không ngừng được củng cố và hoàn thiện. Mỗi năm đã trả lại ánh sáng cho hàng nghìn người mù, ngăn ngừa mù lòa cho hàng trăm trẻ em qua các chiến dịch phòng, chống bệnh khô mắt do thiếu Vitamin A và bệnh mắt hột. Đến nay những căn bệnh này hầu như đã được kiểm soát trên toàn tỉnh.

10. Sơn Ngọc.  Cần phát triển bền vững khu du lịch Vĩnh Hy / Sơn Ngọc. - Số 2315.- Ninh Thuận

Tóm tắt: Sau khi tuyến đường ven biển Bình Tiên - Vĩnh Hy hoàn thành đưa vào sử dụng kết hợp thu hút các nguồn lực đầu tư giúp Vĩnh Hải phát triển dịch vụ du lịch theo mô hình sinh thái biển, vì thế cần phát triển khu du lịch Vĩnh Hy theo hướng phát triển bền vững.

Nguồn: BBT