Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Trích báo, tạp chí    
Tài liệu trích tạp chí tháng 5/2013
Chuyên mục: Trích báo tạp chí
Ngày đăng: 22/05/2013

1/. Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2013. - 20tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh :Phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng trong năm 2013 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và thị trường hàng hóa đáng quan tâm trong tuần....

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001804

2/.  Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2013. - 20tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh :Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh. Thị trường hàng hóa đáng quan tâm...

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001803

3/.  Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2013. - 20tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh :Hội nghị sơ kết kế hoạch hỗ trợ phát triển làng nghề, xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc thù tỉnh Ninh Thuận năm 2012, thị trường hàng hóa đáng quan tâm...

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001802

4/.  Bản tin phụ nữ Ninh Thuận / Chương trình công tác trọng tâm năm 2013. - Ninh Thuận : Công ty Cổ phần In Ninh Thuận, 2013. - 20tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Chương trình công tác cấp Hội với công tác tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992....

Ký hiệu môn loại: 305.40959758

Số ĐKCB:Kho Địa chí: DCTC.001808

5/.  Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2013. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh. Tiến bộ kỹ thuật làm nên mùa vàng ở vùng đồng bào Chăm Ninh Phước...

Ký hiệu môn loại: 324.2597005

Số ĐKCB:Kho Địa chí: DCTC.001798

6/.  Bản tin tuyên truyền phòng chống tội phạm. - Ninh Thuận : Công an Tỉnh, 2011. - 28tr. : hình ảnh ; 27cm.. - (Toàn dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc !)

Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết: kết quả công tác dân vận của lực lượng Công an Ninh Thuận; phối hợp thực hiện tốt phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc; ...

Ký hiệu môn loại: 364.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001806

7/.  Công báo. - Ninh Thuận : Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, 2013. - 83tr. ; 29cm.

Tóm tắt: Văn bản qui phạm pháp luật và các văn bản khác ...

Ký hiệu môn loại: 340.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001810

8/.  Công báo. - Ninh Thuận : Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, 2013. - 107tr. ; 29cm.

Tóm tắt: Văn bản qui phạm pháp luật và các văn bản khác ...

Ký hiệu môn loại: 340.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001809

9/.  Bản tin Khoa học Công nghệ. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, 2013. - 8tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chiến lược tài chính lồng ghép chống sa mạc hóa tỉnh Ninh Thuận;...

Ký hiệu môn loại: 605

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001805

10/.  Nông dân Ninh Thuận : Thông tin công tác Hội và phong trào nông dân. - Ninh Thuận : Hội Nông dân Việt Nam Ninh Thuận, 2013. - 40tr. ; 27cm. - (Cơ quan hội nông dân Việt Nam tỉnh Ninh Thuận)

Tóm tắt: Nông dân Ninh Thuận hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu hội nông dân tỉnh lần thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Ký hiệu môn loại: 630.5

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001807

11/.  Thông tin Khoa học Công nghệ. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, 2013. - 48tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 và nghiên cứu trao đổi phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2013 - 2015. Các hoạt động nghiên cứu ứng dunụg triển khai khoa học công nghệ để năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020...

Ký hiệu môn loại: 605

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001801

12/.  Văn nghệ Ninh Thuận : Tạp chí sáng tác, nghiên cứu, phê bình văn học nghệ thuật. - Ninh Thuận : Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận, 2013. - 104tr. ; 24cm.. - (Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 21 năm  tái  lập  tỉnh  01/04/1992  -  01/04/2013  và  38  năm  Ngày giải  phóng  Ninh  Thuận  16/04/1975  - 16/04/2013, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/04/1975 - 30/04/2013.)

Ký hiệu môn loại: 895.922080005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001799-1800

Nguồn: BBT