Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Trích báo, tạp chí    
Tài liệu trích tạp chí tháng 8/2013
Chuyên mục: Trích báo tạp chí
Ngày đăng: 22/08/2013

1/.  Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2013. - 20tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh :Hội nghị công bố quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011  -  2020  tầm  nhìn  đến  năm  2030;  Hội  nghị  triển  khai  chỉ  thị  số  13/2013/CT  -  UBND  ngày 16/05/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận; Thị trường hàng hóa đáng quan tâm trong tuần...

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001843

2/.  Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2013. - 20tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Tình hình giá cả thị trường lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Thị trường hàng hóa đáng quan tâm trong tuần; xuất nhập khẩu...

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001841

3/. Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2013. - 20tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Ninh Thuận tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại từ nay đến cuối năm 2013 và Tết nguyên đáng giáp Ngọ 2014; Ninh Thuận kết quả công tác quản lý thị trường 6 tháng đầu năm 2013 ...

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001842

4/. Bản tin TBT Ninh Thuận : Điểm thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận, 2013. - 12tr. ; 27cm.

Đầu trang nhan đề : Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận. Chi Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Tóm tắt: Triển khai chỉ thị 13/2013/CT-UBND của UBND tỉnh; Thực trạng quản lý nhà nước về đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ...

Ký hiệu môn loại: 389.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001836

5/. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2013. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng và tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm  2013,  Chi  bộ  khu  phố  12,  phường  Văn  Hải  điển  hình  tiêu  biểu  trong  học tập  và  làm  theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Ký hiệu môn loại: 324.2597005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001845

6/. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2013. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Giá trị pháp lý của tuyên ngôn độc lập, các kỳ họp thứ 7, hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh HĐND bầu, trẻ em cần được tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục cơ bản có chất lượng ...

Ký hiệu môn loại: 324.2597005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001844

7/.  Công báo. - Ninh Thuận : Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, 2013. - 81tr. ; 29cm.

Tóm tắt: Văn bản qui phạm pháp luật và các văn bản khác ...

Ký hiệu môn loại: 340.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001840

8/.  Công báo. - Ninh Thuận : Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, 2013. - 79tr. ; 29cm.

Tóm tắt: Văn bản qui phạm pháp luật và các văn bản khác ...

Ký hiệu môn loại: 340.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001839

9/.  Bản tin Y tế Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Sở Y tế. - 22tr. : hình ảnh ; 27cm. - (Vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân).

Đầu trang nhan đề: Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe. Sở Y tế.

Tóm tắt: Ninh Thuận khánh thành trường Trung cấp y tế; Tuyên dương 30 thầy thuốc trẻ tiểu biểu làm theo lời Bác ....

Ký hiệu môn loại: 610.5

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001837

10/.  Thông tin Khoa học và Công nghệ / Kỷ niệm 30-04-1975 đến 2013. - Ninh Thuận : Trung tâm Tin học và thông tin Khoa học - Công nghệ, 2013. - 56tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Vai trò của quân và dân Đồng Nai trong chiến thắng Xuân Lộc; Đoàn viên thanh niên Sở KH và CN không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và nhiệt tình trong các hoạt động phong trào; Cải tiến phương pháp ghép để cải tạo giống...

Ký hiệu môn loại: 605

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001838

Nguồn: BBT