Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tài liệu địa chí    
Tài liệu địa chí tháng 01/2012
Chuyên mục: Tài liệu địa chí
Ngày đăng: 30/01/2012

KH XÃ HỘI HỌC

1/. Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2011. - 20tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Gồm các tin trong tỉnh, xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh; tin thế giới, doanh nghiệp cần biết.

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001598

 

2/. Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2011. - 20tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Gồm các tin trong tỉnh, xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh; tin thế giới, doanh nghiệp cần biết.

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001596

 

3/.  Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2011. - 20tr. ; 27cm.

  1.            Tóm tắt: Gồm các tin trong tỉnh, xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh; tin thế giới, doanh nghiệp cần biết. Cụ thể: thị trường hàng hóa đáng quan tâm trong tuần, xuất nhập khẩu điều hành quản lý xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh,...

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001595

 

4/. Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2011. - 20tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Gồm các tin trong tỉnh, xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh; tin thế giới, doanh nghiệp cần biết.

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001597

 

5/.  Bản tin Sản xuất và Thị trường nông sản. - Ninh Thuận : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2011. - 12tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh về nông nghiệp, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp, thủy sản, khí tượng thủy văn, khuyến nông, thị trường nông sản, văn bản mới, tin trong nước, tin quốc tế. Gồm các bài viết: tình hình sản xuất nông nghiệp; vẻ đẹp Bình Tiên; kế hoạch triển khai thực hiện vụ cá bắc 2011 - 2011;...

Ký hiệu môn loại: 338.105

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001620-162

 

6/.  Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2011. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", tin trong tỉnh, tin trong nước; tin thế giới; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tuởng; chuyên đề (điện hạt nhân, dân số - KHHGĐ, biển, đảo). Gồm những bài: đường về Tổ quốc hay là ý chí và nghị lực lớn lao của Bác Hồ, một số kết quả về thi hành án dân sự năm 2011,...

Ký hiệu môn loại: 324.2597005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001589

 

7/.  Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2012. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", tin trong tỉnh, tin trong nước; tin thế giới; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tuởng; chuyên đề (điện hạt nhân, dân số - KHHGĐ, biển, đảo). Gồm những bài:chúc mừng Năm mới - Xuân Nhâm Thìn 2012, Người sống mãi mãi dẫn đường cho chúng ta, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bàn về nhiệm vụ 2012 và định hướng cho nhiều năm tới,...

Ký hiệu môn loại: 324.2597005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001590


8/.  Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2011. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh nhà, bao gồm: "học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh", tin trong tỉnh, tin trong nước; tin thế giới; văn bản mới; tin hoạt động; sinh hoạt tư tuởng; chuyên đề (điện hạt nhân, dân số - KHHGĐ, biển, đảo). Gồm những bài:so sánh, thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh qua 5 năm thực hiện hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế,...

Ký hiệu môn loại: 324.2597005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001588


9/.  Bản tin tuyên truyền phòng chống tội phạm. - Ninh Thuận : Công an Tỉnh, 2011. - 28tr. : hình ảnh ; 27cm. - (Toàn dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc !)

Đầu trang nhan đề: Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh Ninh Thuận

Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết: kết quả công tác dân vận của lực lượng Công an Ninh Thuận 6 tháng đầu năm 2011; phối hợp thực hiện tốt phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc; ...

Ký hiệu môn loại: 364.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001610


10/. Thông  tin  dân  số  kế  hoạch  hóa  gia  đình.  -  Ninh  Thuận  :  Chi  cục Dân  số/  KHHGĐ  tỉnh  Ninh Thuận, 2011. - 54tr. ; 27cm.

Tóm  tắt: Gồm  những bài  viết:  tỉnh ta  tổ chức hội  nghị gặp  mặt  kỷ niệm  ngày Dân  số  thế giới 11/7/2011;  nâng  cao  hiệu  quả  công  tác;  hiệu  quả  từ  mô  hình  "kiểm  tra  tư  vấn  sức khỏe  tiền  hôn nhân";...

Ký hiệu môn loại: 363.905

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001599


11/. Thông  tin  dân  số  kế  hoạch  hóa  gia  đình.  -  Ninh  Thuận  :  Chi  cục Dân  số/  KHHGĐ  tỉnh  Ninh Thuận, 2010. - 52tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Gồm những bài viết: ngày Dân số thế giới - Lịch sử và ý nghĩa; nguy cơ gia tăng dân số trở lại - Nguyên nhân và giải pháp;....

Ký hiệu môn loại: 363.905

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001600


12/.  Thông tin nghiệp vụ : Chào Xuân mới 2012 - Nhâm Thìn. Chuyên đề Văn hóa miền Đông. – Ninh Thuận : Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuậm, 2012. - 56tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Gồm các bài viết: hoạt động Trung tâm Văn hóa Ninh Thuận - một năm nhìn lại; công tác thông tin tuyên truyền hiện nay của đội TTLĐ Ninh Thuận; Lapia - nguồn sáng dân gian trên dặm đường điền dã của tôi;...

Ký hiệu môn loại: 306.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001616-1617

 

13/. Thông  tin Phụ  nữ Ninh  Thuận. -  Ninh Thuận  : Sở  Thông tin  và Truyền  thông tỉnh  Ninh Thuận, 2010.  -  36tr.  :  hình  ảnh  ;  27cm.  -  (Chào  mừng  Kỷ niệm  120  năm  Ngày sinh  Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh 19/5/1890 - 19/5/2010)

Tóm  tắt: Kết quả thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của các cấp Hội phụ nữ trong 3 năm (2007 - 2009); tình cảm của Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam; kỷ niệm sâu sắc của các cá nhân được gặp Bác Hồ;...

Ký hiệu môn loại: 305.405

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001611


14/.  Văn hóa Ninh Thuận : Chúc mừng năm mới - Xuân Nhâm Thìn 2012 / Hồ Hoài Sơn, Phạm Văn Hương, Nguyễn Minh Hùng biên tập. - Ninh Thuận : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, 2012. - 52tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề mang bản sắc văn hóa của tỉnh Ninh Thuận cụ thể: Xuân năm thìn, Bác Hồ chúc Tết; tạm biệt Tân Mão, chào đón Nhâm Thìn; câu chuyện "văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội;...

Ký hiệu môn loại: 306.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001614-1615

TÔN GIÁO

1/.  Hoa Từ : Tân Mão. - Tỉnh hội Phật giáo Ninh Thuận : Chi cục Dân số/ KHHGĐ tỉnh Ninh Thuận, 2011. - 92tr. ; 29cm. - (Chào mừng 30 thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam 7/11/1981 - 7/11/2011)

Tóm tắt: Phản ánh sinh hoạt của những người con Phật trong các dịp Đại lễ, gồm các bài viết: lá thư Hoa Từ; theo dòng thời sự; minh sư xuất cao đồ; hoa hướng dương; ...

Ký hiệu môn loại: 294.305

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001603

CÔNG NGHỆ

1/. Bản tin Khoa học Công nghệ. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, 2011. - 8tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Gồm các bài viết: Htổng kết công tác quản lý sở hữu trí tuệ năm 2011; tập huấn chuyên đề; khóa đào tạo tiết kiệm năng lượng dành cho cán bộ quản lý doanh nghiệp.

Ký hiệu môn loại: 605

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001606


2/.  Bản tin Khoa học Công nghệ. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, 2011. - 8tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Gồm các bài viết: tiến tới Đại hội Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh nhiệm kỳ 2012 - 2014; Hội thảo An toàn nhà máy điện hạt nhân và Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; kết quả tập huấn phổ biến tiến bộ khoa học công nghệ năm 2011.

Ký hiệu môn loại: 605

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001604-1605


3/.  Bản tin Khoa học Công nghệ. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, 2011. - 8tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Gồm các bài viết: Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 12 tại Tp. Hồ Chí Minh; Hội nghị  toàn  quốc sở  hữu  trí  tuệ  năm  2011;  đánh  giá  hồ  sơ,  tuyển  chọ  tổ  chức,  cá  nhân  chủ  trì  đề  tài KHCN cấp tỉnh năm 2011.

Ký hiệu môn loại: 605

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001601-1602


4/.  Bản tin Y tế Ninh Thuận : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Y tế, 2011. - 26tr. : hình ảnh ; 27cm.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe - Sở Y tế

Tóm tắt: Chuyên đề về lĩnh vực Y tế: hội thảo phổ biến kế hoạch vì sự sống còn của trẻ em tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2015; hãy nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông; tổ chức hội thi "tuyên truyền về thực hiện qui tắc ứng xử CNVC ngành Y tế";...

Ký hiệu môn loại: 610.5

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001607

 

5/.  Bản tin Y tế Ninh Thuận : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Y tế, 2011. - 26tr. : hình ảnh ; 27cm.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe - Sở Y tế

Tóm tắt: Chuyên đề về lĩnh vực Y tế: hội thảo xây dựng kế hoạch ngành Y tế và kế hoạch hành động; hội chữ thập đỏ huyện Thuận Nam tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011 - 2015; ngộ độ những điều cần biết;...

Ký hiệu môn loại: 610.5

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001608


6/.  Thông tin Khoa học Công nghệ. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, 2011. - 40tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Chuyên đề về Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII về phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020; kết quả thực hiện chương trình hợp tác về khoa học công nghệ giữa 3 tỉnh Ninh Thuận -  Bình Thuận - Lâm Đồng trong năm 2010 - 2011 và phương hướng thực hiện 2011 - 2012;...

Ký hiệu môn loại: 605

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001618-1619

VĂN HỌC & TU TỪ HỌC

1/.  Văn nghệ các dân tộc tỉnh Ninh Thuận : Tạp chí sáng tác, nghiên cứu văn học nghệ thuật các dân tộc Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận, 2011. - 32tr. ; 27cm.

Ký hiệu môn loại: 895.922080005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001612-1613

 

2/.  Văn nghệ Ninh Thuận : Tạp chí sáng tác, nghiên cứu, phê bình văn học nghệ thuật. - Ninh Thuận : Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận, 2012. - 128tr. ; 24cm.

Ký hiệu môn loại: 895.922080005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001593-1594

 

3/.  Văn nghệ Ninh Thuận : Tạp chí sáng tác, nghiên cứu, phê bình văn học nghệ thuật. - Ninh Thuận : Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận, 2011. - 128tr. ; 24cm.

Ký hiệu môn loại: 895.922080005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001591-1592

TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT

1/. Người làm báo Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, 2011. - 38tr. : hình ảnh ; 28cm.

Tóm tắt: Gồm các bài viết: tư tưởng của Bác Hồ về tuyên truyền người tốt - việc tốt; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020; giải báo chí tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV năm 2010; đầu tư du lịch ven biển;...

Ký hiệu môn loại: 070.405

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001585, DCTC.001609

 

Nguồn: BBT